Hyppää sisältöön
Artikkelit

08.04.2024 15:30

Vertaistoimintaa ja koulutusta

Yhä useampi palvelualoilla työskentelevä on muuttanut Suomeen muualta. Se näkyy myös PAMin toiminnan kehittämisessä.

PAMin liittokokous otti vahvasti kantaa monimuotoisuuden puolesta ja syrjintää vastaan. Siten myös liiton strategisena tavoitteena on kehittää kaikkea liiton toimintaa edistämään maahan muuttaneiden osallistumista, palvelutarvetta ja asemaa työmarkkinoilla. Lisäksi uusia toimintamalleja ja koulutuksia kehitetään projektissa.

Liittoon palkatut verkostotyöntekijä Miikka Leinonen ja koulutussuunnittelija-kouluttaja Piia Pulkkinen kertovat innoissaan suunnitelmista kehittää uutta toimintaa.

Osaamista ja yhteisöllisyyttä vertaisverkostoissa

Hankkeen myötä palvelualoilla työskenteleville maahanmuuttajille luodaan alueellisia vertaisverkostoja.

Ensimmäinen verkosto perustetaan Helsinki-Uudenmaan alueelle kevään aikana ja seuraavat Lounais-Suomeen ja Pirkanmaalle syksyllä. Saatujen kokemusten perusteella toimintaa laajennetaan kaikille PAMin alueille.

— Verkostot järjestävät itse haluamaansa toimintaa. Mitä se käytännössä on ja mitä aiheita käsitellään, riippuu siis osallistujista. He tietävät parhaiten mitä haluavat ja tarvitsevat, kertoo Leinonen.

Verkostossa pääsee kehittämään omaa osaamistaan, mutta myös yhdessä parantamaan maahanmuuttajien asemaa Suomessa.

— Palvelualoilla on paljon yksintyöskentelyä, joten toivon että verkostoilla voi olla myös sosiaalinen tehtävä, kun pääsee tapaamaan muita samassa tilanteessa olevia, Leinonen jatkaa.

Lue lisää vertaisverkostoista

Kielikoulutusta ja työelämätietoa

PAM on pitkään järjestänyt suomen kielen koulutusta ja yksittäisiä tapahtumia englanniksi maahan muuttaneille jäsenilleen. Opi Suomea -kurssit ovat olleet todella suosittuja ja moni halukas ei pääse koulutukseen.

— Ensiksi haluamme järjestää lisää kielikoulutusta. Toiseksi haluamme kehittää uudenlaista koulutusta jäsenille, joiden kielitaito ei vielä riitä aktiiviseen osallistumiseen esimerkiksi suomenkielisiin TES-perehdytyksiin tai muhin aktiivien koulutuksiin, kertoo Pulkkinen.

Luottamushenkilöiden osaamiseen panostetaan

Hankkeen puitteissa kehitetään myös uutta koulutusta luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. He ovat avainasemassa työyhteisöissä.

— Tulossa on koulutusta monikulttuurisuudesta, toiseuden kohtaamisesta ja selkokielestä sekä materiaaleja vieraskielisten perehdytyksen tueksi.

Leinonen ja Pulkkinen jakavat vision siitä, että maahanmuuttajien äänen täytyy kuulua PAMissa, työpaikoilla ja yhteiskunnassa yhä voimakkaammin.

Teksti: Hildur Boldt

Kuva: Anna Autio

Haku