Luottamusmiehen valinta 

Kaupan allalla
Kiinteistöpalvelualalla
Matkailu-, ravintoala- ja vapaa-ajan palvelualalla
Vartiointialalla

Alla olevat luottamusmiesmääräykset ovat vuonna 2019 voimassa olevien työehtosopimusten mukaiset. Huomioithan mahdolliset TES-neuvotteluiden tuomat muutokset.

Kaupan työehtosopimus

Luottamusmiehiä valitaan seuraavasti:

Vähintään 30 työntekijän yritykseen valitaan pääluottamusmies. Alle 30 työntekijän yritykseen valitaan luottamusmies.

Mikäli yrityksellä on useampia toimipaikkoja tai se toimii maantieteellisesti laajalla alueella, voidaan paikallisesti sopia, että pääluottamusmiehen lisäksi valitaan toimipaikkakohtaiset tai alueelliset luottamusmiehet.

Asiasta sovitaan kirjallisesti työnantajan ja pääluottamusmiehen välillä.

Mikäli valinnat järjestetään työnantajan tiloissa, on siitä ilmoitettava työnantajalle viimeistään 7 vuorokautta ennen vaalia.

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiehet voivat valita keskuudestaan luottamusmiehen, joka edustaa yrityksen esimiehiä. Luottamusmieheksi voidaan valita joko PAMin tai KEY:n jäsen. Valittu luottamusmies edustaa sekä pamilaisia että keyläisiä.

Jos esimiehet eivät valitse keskuudestaan omaa edustajaa, niin heitä edustaa työntekijöiden keskuudestaan valitsema luottamusmies, jonka valintaan esimiehet voivat osallistua.

Vähittäiskaupan esimiesten luottamusvalintasäännöt

Huom! Esimies ei voi olla työntekijöiden luottamusmies.

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Luottamusmiehiä valitaan seuraavasti

Pääluottamusmies valitaan yritykseen, jossa työskentelee vähintään kolme työntekijää.

Valtakunnallisiin tai muuten laajalla maantieteellisellä alueella toimiviin yrityksiin voidaan valita myös alueelliset pääluottamusmiehet.

Mikäli luottamusmiehiä esitetään valittavaksi yrityksen jollekin työehtosopimusalalle enemmän kuin yksi, on valinnasta sovittava työnantajan kanssa.

Jos yritykseen on valittu useita alueellisia pääluottamusmiehiä, he voivat valita keskuudestaan yrityksen pääluottamusmiehen.

Paikallisluottamusmies voidaan valita yritykseen, kunhan asiasta sovitaan kirjallisesti työnantajan ja pääluottamusmiehen kesken.

Mikäli valinnat järjestetään työnantajan tiloissa, on siitä ilmoitettava työnantajalle viimeistään 7 vuorokautta ennen vaalia.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus

Luottamusmiehiä voidaan valita seuraavasti:

Yritykseen, jolla on yksi tai useampi toimipaikka, valitaan pääluottamusmies.

Mikäli yrityksellä on useampia toimipaikkoja, voidaan myös paikallisesti sopia, että yritys jaetaan tarkoituksenmukaisiin alueisiin, joihin valitaan alueelliset pääluottamusmiehet.

Lisäksi voidaan sellaisiin toimipaikkoihin, joissa on vähintään kaksikymmentä työntekijää, valita toimipaikkakohtaiset luottamusmiehet.

Työnantaja ja pääluottamusmies (tai alueellinen pääluottamusmies) voivat kuitenkin kirjallisesti sopia siitä, että toimipaikkakohtaisen luottamusmiehen valinnan edellytyksenä oleva työntekijämäärä on tässä mainittua pienempi tai suurempi.

Esimiehet voivat valita keskuudestaan luottamusmiehen, joka edustaa yrityksen esimiehiä. Tällaisella luottamusmiehellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin toimipaikkakohtaisella luottamusmiehellä sekä oikeus työstä vapautukseen ja korvaukseen. Jos esimiehet eivät ole valinneet itselleen luottamusmiestä, heitä edustavat työntekijöiden luottamusmiehet.

Huom! Esimies ei voi olla työntekijöiden luottamusmies. 

Mikäli valinnat järjestetään työnantajan tiloissa, on siitä ilmoitettava työnantajalle viimeistään 14 vuorokautta ennen vaalia.

Vartiointialan työehtosopimus

Luottamusmiehiä voidaan valita seuraavasti:

Yritykseen valitaan pääluottamusmies. Valtakunnallisiin tai muuten laajalla maantieteellisellä alueella toimiviin yrityksiin voidaan valita myös alueelliset tai toimipaikkakohtaiset luottamusmiehet.

Yrityksessä sovitaan luottamusmiesten toiminta-alueista.

Mikäli valinnat järjestetään työnantajan tiloissa, on siitä ilmoitettava työnantajalle viimeistään 14 vuorokautta ennen vaalia.

 

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle