Skip to content

Arbetslivsguide

I vår guide till anställda inom servicebranscherna hittar du information om anställningsvillkor, arbetslagstifningen och arbetstagares rättigheter.

Anställningen

Här får du hjälp med frågor som gäller anställningsförhållanden. Du hittar information om bland annat olika typers anställningar, att göra upp arbetsavtal, prövotiden och att avsluta en anställning.

Arbetarskydd och säkerhet

Här får du hjälp med frågor som gäller arbetarskydd och säkerhet, likabehandling på arbetsplatsen och osakligt bemötande.

Livsförändringar

Olika livssituationer medför ändringar i såväl anställningen som vardagen. Här hittar du samlat information om livsförändringar som att byta jobb, få barn, börja studera, gå i pension och många andra viktiga frågor.

Jobb i servicebranscherna

Via PAM:s jobbsajt hittar du behändigt jobb inom din egna bransch. Du kan sortera sökresultat till exempel på basen av ort, yrke, anställningsform eller företag.

Sök