Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Livsförändringar » Blev du arbetslös?
Senast uppdaterad: 15.08.2023

Vad ska man göra om man blir permitterad eller arbetslös?

Om man blir arbetslös eller permitterad är det viktigaste att omedelbart anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån. En gällande registrering som arbetssökande hos TE-byrån är ett villkor för att få inkomstrelaterad dagpenning eller FPA:s arbetslöshetsdagpenning.

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande 

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande i TE-byråns nättjänst senast den första permitterings- eller arbetslöshetsdagen. Det är viktigt att agera genast eftersom registreringen som arbetssökande börjar gälla tidigast på anmälningsdagen. Arbetslöshetsförmånen kan endast beviljas för dagar då registreringen gäller. 

Ansök om inkomstrelaterad dagpenning hos Servicebranschernas arbetslöshetskassa 

Om du är PAM-medlem och uppfyller arbetsvillkoret, kan du vara berättigad till inkomstrelaterad dagpenning. Läs mer om villkoren för inkomstrelaterad dagpenning på Servicebranschernas arbetslöshetskassas sida. Servicebranschernas arbetslöshetskassa får besked om ditt jobbsökande från TE-byrån.  

Fyll i ansökan och lämna behövliga bilagor till kassan när arbetslösheten eller permitteringen varat i minst 14 dygn eller två veckor. Du kan inte söka dagpenning i förväg utan det sker alltid retroaktivt. Ansökan ska göras inom tre månader från den första sökta dagen. Läs mer om hur man söker dagpenning på Servicebranschernas arbetslöshetskassas sida.  

Du kan fylla i och skicka ansökan via arbetslöshetskassans webbtjänst. Fyll i ansökan noggrant så att den kan behandlas på snabbast möjliga sätt. Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan kan du läsa anvisningarna på kassans webbplats: Så här fyller du i ansökan i Webbtjänsten.  

Är du inte medlem i PAM och arbetslöshetskassan? 

Om du inte är medlem i arbetslöshetskassan och blir permitterad eller uppsagd får du antingen grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA beroende på din arbetshistoria. FPA:s arbetslöshetsdagpenning är inte baserad på din förvärvsinkomst, utan lika stor för alla.  

Sök