Skip to content
Framsida » Uniofy

Uniofy – ny digital tjänst för förtroendemän och medlemmar             

Vi har tagit i bruk Uniofy-tjänsten, som sprider förbundets verksamhet digitalt på arbetsplatserna.

Uniofy för förtroendemän 

Uniofy är ett verktyg som hjälper dig att lyckas bättre med ditt uppdrag!

Vad kan du använda Uniofy-tjänsten till just nu? 

 • Du kan skapa en numerisk ögonblicksbild av fackföreningsverksamheten på arbetsplatsnivå och företagsnivå 
 • Du kan skapa en digital arbetsgemenskap och administrera medlemsuppgifter
 • Du kan skapa strukturer på verksamhetsställena. Detta underlättar kommunikationen inom arbetsgemenskapen
 • Du kan engagera medlemmar i intressebevakning och fackliga åtgärder
 • Du når personalen och de medlemmar du företräder genom ett meddelande på appen eller genom att ringa
 • Du kan rekrytera medlemmar
 • Du kan göra enkäter och omröstningar för arbetstagarna
 • Du kan följa med hur arbetsplatsen deltar i olika åtgärder i intressebevakningskampanjer

Uniofy för fackavdelningar 

 
Uniofy-tjänsten fungerar som medlemsregister för fackavdelningarna och kan användas av ordförande och medlemsansvariga på avdelningarna för att granska uppgifter om medlemmarna. Alla uppgifter i Uniofy behandlas i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).


Man kan också skicka meddelanden till medlemmarna från fackavdelningarnas Uniofy och kartlägga medlemmarnas arbetsplatser.

E-postadressen från vilken meddelanden skickas från fackavdelningen är: no-reply@app.uniofy.com. Meddelandet är säkert att läsa och öppna.

Inloggning på tjänsten 

Tjänsten kräver stark autentisering vid första inloggning, sedan räcker det med användarnamn och lösenord.

För närvarande fungerar Uniofy endast via webbläsare. 

Dina uppgifter är säkra 

Alla funktioner tar starkt hänsyn till dataskyddsfrågor, så Uniofys användare kan behandla uppgifter i en säker miljö. Som underlag för uppgifterna används uppgifterna i PAM:s medlemsregister och PAM äger alla uppgifter som samlas in på Uniofys plattform.

Tjänsten utvecklas stegvis

Arbetet för att utveckla Uniofy sker stegvis och i det inledande skedet har starkt fokus legat på att utveckla verksamhetsförutsättningarna för förtroendemännen. Funktionerna för fackavdelningar utvecklas och användningserfarenheterna styr utvecklingsarbetet.

Vad är på gång under 2023? 

 • Funktion för kommunikation riktad till olika grupper av arbetstagare på den egna arbetsplatsen 
 • Inrättande av diskussionsgrupper
 • Dessutom mycket mer som vi berättar om senare på den här sidan

Läs mer om Uniofy

Vanliga frågor  

När du får ett e-postmeddelande från PAM via Uniofy bör du registrera dig som användare av tjänsten. Genom att registrera dig får du meddelanden riktade till dig och din arbetsgemenskap och du kan kontakta förtroendemannen på din arbetsplats. 

Kontaktuppgifterna till PAM:s medlemmar har hämtats från uppgifterna i PAM:s medlemsregister. Du kan också få ett meddelande trots att du inte är medlem, ifall du har meddelat att du vill att vi ska kontakta dig.

Ja. Uniofy är PAM:s officiella informationssystem, där de uppgifter som behandlas blir kvar i den informationssäkra driftmiljön i enlighet med förbundets dataskyddsbeskrivningar och på det sätt som krävs i dem.

PAM:s dataskyddsbeskrivningar

Genom att registrera dig som Uniofy-användare öppnar sig helt nya möjligheter för dig att vara en del av din digitala arbetsgemenskap.

Ju aktivare medlemmarna är i att börja använda tjänsten, desto mer kan vi bygga upp olika funktioner inom tjänsten och möjliggöra ett kontinuerligt kommunikationsverktyg för arbetsgemenskapen, så att saker och ting kan utvecklas på arbetsplatsen.

Via tjänsten får du meddelanden som adresserats till dig och andra funktioner som t.ex. din förtroendeman eller förbundet skickar till dig. 

Läs mer om Uniofy-tjänsten 

Senast uppdaterad: 05.01.2024

  

Sök