Skip to content
Framsida » I samhället » PAM påverkar i samhället » Utbildning och kompetensutveckling

Utbildning och kompetensutveckling

Den som arbetar i servicebranscherna behöver nya färdigheter och mer kompetens när digitaliseringen och den gröna omställningen formar arbetslivet och arbetsmarknaden. I denna omvandling klarar sig de serviceanställda genom högklassig utbildning och flexibla möjligheter till kompetensutveckling under hela arbetskarriären. Det här garanterar också företagens framgång.

Våra mål

  • Högklassig yrkesinriktad utbildning med tillräckliga resurser
  • Kompetensutveckling för låginkomsttagare under hela arbetskarriären
  • Grundkunskaper, allmänbildande studier och arbetslivsfärdigheter säkerställs

Vi lever mitt i en dubbel omställning där två krafter som förstärker varandra – digitalisering och grön omställning – transformerar arbetskarriärerna och hela samhällsekonomin. Framtidens serviceproffs tar ansvar för klimatet och är ännu bättre på att ta hjälp av tekniken för att skapa bästa möjliga serviceupplevelse för kunderna.

I tiden av dubbel omställning behöver serviceproffsen ges omfattande möjligheter att uppdatera sin kompetens. Nuförtiden består arbetskarriärerna av flera skeden och framöver behövs en starkare förmåga och beredskap att lära sig nytt. Arbetstagarna måste ha kapacitet att anpassa sig till förändringen. Gränsen mellan yrkes- och allmänbildning suddas ut och arbetslivet efterlyser i ökande grad interaktiv kompetens, kunskaper i informationsinhämtning och andra generiska färdigheter, digital kompetens och allmänna arbetslivsfärdigheter. Grunden för detta läggs redan i grundskolan och i en yrkesinriktad utbildning med bra resurssättning.

Därtill behövs satsningar på kompetensutveckling för personer i arbetsför ålder. Alla ska ha möjlighet att förnya sin kompetens proaktivt för att möjliggöra utveckling i arbetet, sysselsättning i nya uppgifter och framsteg i karriären.

Nu koncentreras kompetensutvecklingen till högutbildade och välavlönade medan de som har ett arbete med låg lön eller med lägre utbildningskrav blir utan möjligheter till kontinuerligt lärande. Utbildningsmässig jämlikhet står i centrum av PAMs mål.

I fortsättningen ska arbetsgivarna opartiskt erbjuda personalutbildning till alla oberoende av utbildningsbakgrund och ställning. Det ska finnas ett tillräckligt stort utbud av lämplig utbildning för personer i arbetsför ålder. Förmånssystemet måste ge ett bättre stöd till kontinuerligt lärande än i dagsläget, även för lågavlönade.

Har du några frågor? Kontakta våra experter!

Mikko Laakkonen

Mikko Laakkonen

Koulutus- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija, Viestintä- ja yhteiskuntapoliittinen osasto

Koulutus-, osaamis- ja sivistyspolitiikka, elinkeinopolitiikka

Sök