Skip to content
Framsida » I samhället » PAM utreder

PAM utreder

Hur mycket deltidsarbete finns det inom servicebranscherna? Hur upplever våra medlemmar arbetslivet? Vad tycker finländarna om arbetet inom servicebranscherna? Bland annat detta utreder vi regelbundet.

Det är bättre att veta än att tro på rykten. Kunskap är bra, eftersom medelvärden döljer mycket av det som är normalt för de anställda inom servicebranscherna. Vi delar med oss av forskningsdata.

Ta del av resultaten av våra enkäter!

PAM:s återkommande enkäter

Medlemsenkät

I varje undersökning på hösten frågar vi våra medlemmar bland annat om arbetsförhållanden, anställningar och olika aktuella teman.

Barometer om attraktionskraft

Enkät till finländare i arbetsför ålder om servicebranschernas attraktionskraft.

Konjunkturbarometer

Varje kvartal ber konjunkturbarometern medlemmarna ge sina åsikter om sin egen och arbetsgivarens ekonomi.

Utredning för invandrare

Ungefär vart femte år gör vi en enkät om upplevelserna bland våra medlemmar som är invandrare.

Enskilda undersökningar och utredningar

Vi har gjort och låtit göra undersökningar och utredningar bland annat om lönefattigdom, lokala avtal, coronaviruset, arbetskraftsbristen och arbetarskyddet inom olika branscher. Arbetet fortsätter.

Samarbetspartner i forskningsprojekt

Vi är samarbetspartner i olika forskningsprojekt och konsortier vid universitet och forskningsinstitut. Arbetet fortsätter.

Sök