Skip to content

PAM förhandlar fram kollektivavtal för anställda inom servicebranscherna 

PAM:s kärnuppdrag är att förhandla fram kollektivavtal för anställda inom servicebranscherna.  Genom kollektivavtalen stärker och bevakar PAM sina medlemmars intressen samt ser till att rättvisa spelregler tillämpas på arbetsplatserna och i arbetslivet.

Ofta har bättre villkor förhandlats fram i kollektivavtalen än vad lagen föreskriver. Kollektivavtalet utgör en miniminivå, dvs. det går att avtala om bättre villkor på arbetsplatsen eller i ett personligt arbetsavtal, men villkoren får inte försämras. 

Kollektivavtalet är ett ramavtal som förhandlats fram mellan PAM, dvs. arbetstagarförbundet, och arbetsgivarförbundet.
I kollektivavtalet avtalar man om vilka minimivillkor som gäller i arbetet, såsom

Kollektivavtalet skyddar arbetstagaren

Syftet med bestämmelserna i kollektivavtalet är att trygga en rättvis ställning för arbetstagaren. Arbetsgivaren ska tillämpa kollektivavtalet på alla sina arbetstagare. Den basnivå som fastställs i kollektivavtalet är tryggad för alla.

Arbetstagaren kan själv begära mer och förhandla fram ett bättre personligt arbetsavtal, men alla har rätt till det som anges i kollektivavtalet. Om arbetstagaren inte får det som anges i kollektivavtalet, hjälper PAM till

Läs också

Visste du att PAM ofta har förhandlat fram bättre anställningsvillkor inom servicebranscherna än vad som anges i lagen? 

FÖRMÅNERLAGENKOLLEKTIVAVTALET
ArbetstidstilläggInga bestämmelserFackförbundet har avtalat
Arbetstid40 timmar i veckanFackförbundet har avtalat
MinimiarbetstidInga bestämmelserFackförbundet har avtalat
KaffepauserInga bestämmelserFackförbundet har avtalat
Arbetstidsförkortning vid söckenhelgerInga bestämmelserFackförbundet har avtalat
FridagarVeckovila 35 timmar
(1 ledig dag i veckan)
I regel i medeltal två dagar i veckan
(5-dagars arbetsvecka)
Semesterpenning/semesterpremieInga bestämmelser50 % av semesterlönen
SjuklönHögst 1+9 dagar med lönSjukledighet med lön i regel upp till 8 veckor
Tillfällig frånvaroRätt till tillfällig frånvaro av tvingande familjeskälLedighet med lön i regel i 1-3 dagar vid barns sjukdom, bröllop, närståendes begravning
Betala för föräldraledighetInga bestämmelserFackförbundet har avtalat

Sök