Skip to content

Sysselsättning

Högklassig arbetskraftsservice hjälper arbetslösa att söka jobb aktivt. Högklassiga anställningar gör servicebranscherna attraktiva. Finlands socialt hållbara arbetsmarknad är en resurs som ska tas tillvara, även för att locka utländsk arbetskraft.

Våra mål

  • Högklassig offentlig arbetskraftsservice för arbetslösa oberoende av boningsort
  • Högklassiga anställningar för att avhjälpa arbetsmarknadens matchningsproblem
  • Socialt hållbart arbetsliv

PAMs mål är att arbetslösa erbjuds högklassig offentlig arbetskraftsservice som hjälp i sökandet efter ett nytt jobb. Servicens uppgift är att ge stöd av jämn kvalitet för aktivt jobbsökande oberoende av kundens boningsort.

God hantering av sysselsättningen omfattar ett bra arbetsliv.

Matchningsproblemet, att de sökande och de lediga jobben inte möts, förklaras främst av ökningen av atypiskt arbete.

Målet är högklassiga anställningar med en lön som arbetstagaren kan leva på. Nu försämras utkomsten av det ofrivilliga deltidsarbetet. PAM anser att deltidsanställdas rätt till mertidsarbete bör stärkas genom lagstiftning för att minska den ofrivilliga deltiden. Det ger arbetstagarna bättre möjligheter till heltidsanställning hos sin arbetsgivare.

Arbetslivets kvalitet måste uppmärksammas mer i hanteringen av sysselsättningen. Det bästa sättet att höja servicebranschernas attraktivitet som arbetsplats är att förbättra lönerna och se till att de anställda orkar och mår bra på jobbet. Belastningen har ökat betydligt i PAMs branscher de senaste tio åren, både fysiskt och psykiskt.

PAM vill att arbetslivet är socialt hållbart, vilket kräver överenskommelser och gemensamma spelregler. Kollektivavtalet mellan arbetstagar- och arbetsgivarförbunden är en överenskommelse om ett socialt hållbart arbetsliv.

Har du några frågor? Kontakta våra experter!

Antti Veirto

Antti Veirto

Tutkimuspäällikkö, Viestintä- ja yhteiskuntapoliittinen osasto

Tutkimustoiminta, tilastotoiminta, työvoimapolitiikka

Sök