Skip to content
Framsida » I samhället » PAM påverkar i samhället

PAM påverkar i samhället

Arbete, utkomst, konjunkturer. Brådska, utbildning och digitalisering. Dessa och många andra saker påverkar hur det går för de serviceanställda.

PAMs medlemmar, förtroendemän och arbetstagare verkar på arbetsplatserna och förhandlar med arbetsgivarna och deras företrädare för att åstadkomma förbättringar för arbetstagarna.

Vi påverkar samhället i övrigt så att det ska gå bättre för arbetstagarna. Vi ger beslutsfattarna vår syn och lämnar utlåtanden.

Målet är lika lön

Rättvisa löner ligger i allas intresse. Ogrundade löneskillnader ska elimineras. Arbetstagare ska ha lika lön för likvärdigt arbete.

Jämställd och jämlik arbetsplats

Barnens föräldrar måste ha lika rättigheter och möjligheter att vårda sitt barn. Alla ska ha rätt till ett arbetsliv utan våld och trakasserier.

Arbetsmiljö och arbetarskydd

I en säker arbetsmiljö vet varje arbetstagare hur arbetet utförs säkert. Arbetarskyddsfullmäktige har adekvata resurser sett till de företrädda och verksamhetsområdet.

Uppmärksamma arbetstagarnas välbefinnande

Arbetsbelastningen ökar i servicebranscherna. Att reagera snabbt på arbetstagares symtom gagnar arbetstagarna, arbetsgivarna och det åldrande Finland.

Arbetsmarknaden och avtalsmodellerna

Kollektivavtalen ska fastställa en miniminivå för anställningsvillkor som tryggar arbetstagarnas utkomst och hyggliga anställningsförhållanden.

Näringspolitik och ekonomisk politik

En lyckad näringspolitik stärker servicebranscherna och förnyelsen i den digigröna omställningen. Detta innebär nya arbetstillfällen och möjlighet till bättre anställningsförhållanden.

Utveckling av utbildningen

Det behövs ny kompetens i servicebranschernas jobb. Arbetstagarens trygghet i omvandlingen av arbetslivet är högklassig utbildning och kompetensutveckling under hela arbetskarriären. Det här garanterar också företagens framgång.

Sysselsättning

Högklassig arbetskraftsservice hjälper arbetslösa att söka jobb. Goda anställningar och en socialt hållbar arbetsmarknad är en dragkraft för servicebranscherna och Finland.

Social trygghet och utkomst

Målet är en human samhällsmodell som tar hänsyn till individens varierande livssituationer och arbetslivets förändringar. Tryggad utkomst och behövlig välfärdsservice för alla.

Offentliga tjänster ökar jämställdheten

Målet är en human samhällsmodell som tar hänsyn till individens varierande livssituationer och arbetslivets förändringar. Tryggad utkomst och behövlig välfärdsservice för alla.

Sök