Skip to content

I samhället

De anställda inom servicebranscherna ser till att finländarnas vardag rullar på och är med och gör vardagen till en fest.

Vi är en aktiv och ansvarsfull aktör i samhället och arbetar för ett bättre arbetsliv och en bättre livskvalitet för anställda, studerande och arbetslösa inom servicebranscherna.

PAM påverkar i samhället

Vi kontaktar beslutsfattare och myndigheter. Vi ger utlåtanden. Vi förhandlar med arbetsgivare.

Ta del av våra ståndpunkter och vårt påverkansarbete och fråga mer!

PAM utreder

Vi vill veta hur saker och ting faktiskt ligger till och hur de påverkar livet för människorna inom servicebranscherna. Vi gör utredningar och enkäter och deltar i forskningsprojekt.

Ta del av det vi redan vet!

Internationella PAM

Vi deltar i internationella organisationer och arbetar för arbetstagarnas globala rättigheter och organisering samt för förbättring av arbetsförhållandena.

Läs mer om vår internationella verksamhet!

Medier

Söker du information om sysselsättning, arbetstagarsynpunkter eller löne- och inkomststatistik för servicebranscherna? Vi hjälper journalister att hitta sakkunniga för intervjuer samt tillhandahåller forskningsdata och statistik för mediernas bruk.

Sök