Skip to content
Framsida » I samhället » PAM påverkar i samhället » Jämställd och jämlik arbetsplats 

Jämställd och jämlik arbetsplats

Barnens föräldrar måste ha lika rättigheter och möjligheter att vårda sitt barn. Alla ska ha rätt till ett arbetsliv utan våld och trakasserier.

Våra mål

  • Avlönad familjeledighet för alla typer av familjer
  • ILO-konventionen mot våld och trakasserier ratificeras

Avlönad familjeledighet 

Föräldrarna måste ha lika rättigheter och möjligheter att vårda sitt barn oberoende av kön. Avlönad familjeledighet ska ta hänsyn till olika typer av familjer. 

Ett mål är att pappornas delaktighet i barnets tidiga skeden stärks. Det skulle också förbättra kvinnors ställning på arbetsmarknaden eftersom tanken att kvinnor är borta från arbetslivet i långa perioder vid barnets födelse påverkar deras karriärer på många sätt. 

I och med 2022 års familjeledighetsreform har alla föräldrar oberoende av kön samma rättigheter att vårda sitt barn. Lagen gav också stjärnfamiljer nya möjligheter att dela på vården av barn inom familjen. 

ILO-konventionen mot våld och trakasserier 

Alla ska ha rätt till ett arbetsliv utan våld och trakasserier. 

Internationella arbetsorganisationen (ILO) antog 2019 en konvention om att eliminera våld och trakasserier i arbetslivet. Den omfattar även våld och trakasserier på grund av kön. 

Konventionen har stor betydelse eftersom begreppet våld i arbetslivet hittills tolkats på mycket varierande sätt globalt. Det är nödvändigt att samma rätt till en arbetsmiljö utan våld gäller överallt. 

Många EU-länder har ratificerat konventionen. PAM anser att Finland utan ytterligare fördröjning ska ratificera konventionen nr C190 och den kompletterande rekommendationen nr 206. 

Har du några frågor? Kontakta våra experter!

Merja Vihersalo

Merja Vihersalo

Työympäristöasiantuntija, Edunvalvontaosasto

Työsuojelu, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Sök