Skip to content

På arbetsplatsen

De förtroendevalda på arbetsplatsen stöder dig

Förtroendevald är en benämning på en arbetstagare som valts av medlemmarna i arbetsgemenskapen för att företräda de anställda. De vanligaste förtroendevalda på arbetsplatsen är förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig. I vissa branscher är det även möjligt att välja arbetarskyddsombud som förmedlar information från företagets olika verksamhetsställen till arbetarskyddfullmäktig.

PAM-medlemmarna som är förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktigen ser till att vardagen på arbetsplatsen fungerar i enlighet med kollektivavtalen och arbetslagstiftningen. Vi utbildar de förtroendevalda och stöder dem i sitt uppdrag.

Förtroendeman

Förtroendemannen företräder de anställda på arbetsplatsen och hjälper PAM:s medlemmar i alla frågor som har med anställningen att göra.

Arbetarskyddsfullmäktig

Arbetarskyddsfullmäktig företräder de anställda i frågor som gäller säkerhert och hälsa.

EWC-representant

EWC-representanten företräder personalen i multinationella företag med verksamhet i flera EU/EES-länder.

Kunde du bli förtroendevald?

Vill du påverka saker och ting på arbetsplatsen? Känner du till förhållandena och vill utveckla dem? Hjälper gärna dina jobbkompisar?

Ställ modigt upp – det gynnar hela arbetsplatsen!


Det lönar att organisera sig

Arbetsgemenskapen har en nyckelroll i att påverka anställningsvillkoren och arbetet på arbetsplatsen. Vi hjälper arbetsgemenskapen öka antalet anställda som hör till facket och på så sätt stärka arbetstagarnas ställning på den egna arbetsplatsen.

Sök