Skip to content
Framsida » Medlemskap » Till studerande » Studerandemedlemskap

Studerandemedlemskap

Studerar du till ett yrke inom servicebranschen på ett yrkesinstitut eller en yrkeshögskola? Då lönar det sig att bli studerandemedlem i PAM – ett medlemskap har många fördelar!

Ett studerandemedlemskap i PAM är gratis – bli medlem nu!

Som studerandemedlem

Arbetslivsinformation

får du information om arbetsvillkor och löner i din bransch

Utbildningar och event

kan du delta i PAM:s utbildningar och evenemang gratis

Mångsidiga medlemsförmåner

får du tillgång till PAM:s medlemsförmåner med ett värde i pengar, som CityShopparis förmåner

Du förbereder dig för arbetslivet

har du full koll på dina rättigheter när du börjar jobba

Hur skiljer sig studerandemedlemskapet från ett ordinarie medlemskap?

Ett studerandemedlemskap är gratis. Studerandemedlemmar har inte rätt till PAM:s juridiska stöd, ersättning vid arbetskonflikter, anställningshjälp eller arbetslöshetsskydd och får inte rösta i förbundets val. 

Bli studerandemedlem i PAM om du studerar till ett yrke inom följande branscher:

Om du inte är säker på om du kan bli studerandemedlem, fråga oss på nuoret@pam.fi.

”PAM har jättebra medlemsförmåner. Det lönar sig att höra till PAM redan under studietiden, eftersom du får mycket nyttig information om arbetslivet och du kan delta i evenemang gratis. Jag har fått många nya vänner under evenemangen – upplevelser och vänner som jag inte skulle ha fått någon annanstans!”

Nea Ikonen, PAM-medlem  

När du tar examen ska du genast bli ordinarie medlem

När dina studier tar slut upphör även studerandemedlemskapet. Bli ordinarie medlem i PAM genast när du börjar arbeta. Det innebär att du börjar tjäna in arbetsvillkoret och får hjälp med frågor som gäller anställningen. Ett medlemskap i ett fackförbund är det bästa skyddet och stödet i arbetslivet!

Vanliga frågor

Tyvärr kan du endast bli studerandemedlem om du studerar på ett yrkesinstitut eller en yrkeshögskola till ett yrke inom servicebranschen. Om du avlägger en dubbelexamen till ett yrke inom servicebranschen kan du bli medlem.

Om du arbetar vid sidan av gymnasiet kan du bli ordinarie medlem i PAM. 

Ett studerandemedlemskap är gratis och innehåller därför inte arbetslöshetsskydd och juridiskt stöd. För att du ska kunna få arbetslöshetsskydd eller juridiskt stöd, måste du ha arbetat och varit ordinarie medlem i minst 26 veckor. Därför lönar det sig att byta ut studerandemedlemskapet mot ett ordinarie medlemskap genast när du börjar arbeta.

Tyvärr är PAM:s studerandemedlemskap vårt så att säga första medlemskap och det är inte möjligt att byta ett ordinarie medlemskap mot ett studerandemedlemskap. Du behöver dock inte betala medlemsavgiften om du har slutat jobba för att studera och inte har löneinkomster. Du befrias från att betala medlemsavgiften genom att du meddelar PAM om att du har börjat studera.

På lön du tjänar vid sidan av studierna betalas medlemsavgiften normalt. 

Det är värt att bli ordinarie medlem i PAM när du får ett sommarjobb inom en servicebransch eller arbetar inom en servicebransch under studierna. Man vet aldrig vilka frågor du ställs inför på arbetsplatsen, och hos förbundet får du hjälp i ärenden som gäller till exempel anställningen och lönen.

Om du är ordinarie medlem tjänar du också in arbetsvillkoret för att få inkomstrelaterad dagpenning. Arbetsvillkoret uppfylls när du har haft avlönat arbete i minst 26 kalenderveckor. Varje kalendervecka då du har arbetat minst 18 timmar och betalat medlemsavgift på lönesumman bidrar till att uppfylla arbetsvillkoret. Arbetsvillkoret bör uppfyllas under en granskningsperiod på 28 månader.

Läs mer om arbetsvillkoret och inkomstrelaterad dagpenning på arbetslöshetskassans sida.

Läs mer om varför det lönar sig att bli medlem i PAM

Nej. Ett studerandemedlemskap i PAM upphör automatiskt ett år efter att du har tagit examen. När du blir färdig och börjar jobba, är det bra om du blir ordinarie medlem

Nej. Ett studerandemedlemskap kan inte automatiskt ändras till ett ordinarie medlemskap. Du måste ansluta dig som medlem.

Du kan vara studerandemedlem i flera förbund samtidigt. Det här är förståeligt eftersom det ibland är svårt att veta vilket förbunds arbetsvillkor en studerande kommer att omfattas av när hen börjar arbeta efter studierna. 

När du börjar arbeta kan du bara vara ordinarie medlem i ett fackförbund och en arbetslöshetskassa. 

  

Sök