Skip to content
Framsida » I samhället » PAM påverkar i samhället » Påverkan genom möten

Påverkan genom möten

Vi har kontakt med beslutsfattare och myndigheter, själva eller ihop med våra systerorganisationer. Vi ger vår syn och tar upp missförhållanden och reformer som påverkar våra medlemmars liv.

Vi har direkta kontakter med beslutsfattare och myndigheter: partierna, ministerierna, regeringen och riksdagen. Vi yttrar oss i beredningen av lagstiftning och deltar då vi kallas till utfrågningar i riksdagsutskotten. Vi föreslår reformer och tar upp missförhållanden så att man i beslutssituationer förstår hur de serviceanställda påverkas.

Vi påverkar genom att förhandla om anställningsvillkoren med arbetsgivarorganisationerna. Vi påverkar inom och genom centralorganisationen FFC. I många frågor samarbetar vi också med arbetsgivarorganisationerna.

I dag är det också viktigt att påverka Europeiska unionen och finländska EU-parlamentariker. EU:s direktiv och förordningar förändrar arbetslivet och vår företagslagstiftning. Därmed är den finska regeringens hållning i EU-frågor viktig.

Vi är med i servicebranschernas europeiska arbetstagarorganisationer, som håller kontakt med EU-aktörerna. Genom organisationerna påverkar vi även dialogen mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna på Europanivå.

Vi driver medlemmars talan i domstolarna. De högre rättsinstansernas avgöranden är vägledande för tillämpningen av lagarna.

Har du några frågor? Kontakta våra experter!

Sök