Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Anställning » Introduktion till arbetet
Senast uppdaterad: 16.08.2023

Varje arbetstagare har rätt till introduktion

Enligt arbetarskyddslagen ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagaren får introduktion i arbetet. Introduktion och handledning hör till alla personalgrupper.

Arbetsgivaren svarar för att arbetstagaren får tillräcklig introduktion i arbetet. Avsikten med introduktionen är att arbetstagaren ska få tillräcklig handledning i sina arbetsuppgifter, verksamheten, arbetsredskapen och arbetarskyddet på arbetsplatsen. Vid introduktionen får arbetstagaren färdigheter att arbeta i arbetsgemenskapen och i sina arbetsuppgifter på ett riktigt och säkert sätt. 

Om arbetsuppgifterna eller arbetsförhållandena förändras ska arbetsgivaren ge arbetstagaren inlärning i de nya uppgifterna, ansvaren, kraven och förutsättningarna. Med inlärning avses alla de saker som hänför sig till själva arbetet, till exempel arbetsskift och den kompetens som krävs för arbetet.  

Introduktion och handledning för alla  

Introduktion och handledning hör till alla personalgrupper och även till inhyrda arbetstagare, sommarjobbare och säsongsarbetare. En ordentlig introduktion är viktig bland annat med tanke på arbetarskyddet.  

Introduktionen inkluderar genomgång av  

 • arbetsuppgifter 
 • anställningsfrågor (t.ex. arbetstid, prövotid och lön och semesterpenning
 • frågor som rör lönebetalning (t.ex. var arbetstagaren hittar sitt lönebesked som gör det möjligt att kontrollera lönen) 
 • arbetsställen 
 • arbetarskyddsfrågor, t.ex. handledning och anvisningar för användningen av utrustningen, användning av eventuell skyddsutrustning, information om företagshälsovården och dess omfattning.  

Nyanställda får ofta skriftligt introduktionsmaterial, som är värt att studera noga. Under introduktionen får arbetstagaren ofta också den första kontakten med sina arbetskamrater. 

Introduktion i nya arbetsuppgifter 

Gamla arbetstagare behöver också introduktion och inlärning när de befinner sig i en ny situation eller övergår till nya arbetsuppgifter.  

Det finns alltid behov av inlärning när 

 • arbetet är nytt för den som utför det 
 • arbetsuppgifterna ändras 
 • arbetsmetoderna förändras 
 • nya maskiner, ny utrustning och nytt material anskaffas och tas i bruk 
 • arbetet upprepas sällan 
 • arbetarskyddsanvisningar försummas 
 • ett arbetsolycksfall inträffar på arbetsplatsen eller en yrkessjukdom upptäcks 
 • brister upptäcks i den tidigare inlärningen 
 • situationen avviker från det normala 
 • fel och brister upptäcks i verksamheten och i produkternas och tjänsternas kvalitet.

Sök