Skip to content

PAM i ett nötskal

Servicefacket PAM rf är ett fackförbund för dem som arbetar inom privata servicebranscher. Vi har 190 000 medlemmar, varav två tredjedelar är kvinnor. De flesta av våra medlemmar arbetar inom detaljhandel, turism, restaurang- och fritidstjänster, fastighetstjänster och bevakningsbranschen.

Vi förhandlar om kollektivavtal för servicebranscher. Vi förbättrar möjligheterna för arbetstagarna inom våra branscher att påverka arbetet, arbetsgemenskapen och säkerheten i arbetet samt utvecklingen av affärsverksamheten. Vi främjar demokrati, rättvisa, jämlikhet och social trygghet på nationell och internationell nivå.

PAM bevakar sina medlemmars intressen

  • Vi för samman och förenar anställda inom servicebranscher.
  • Vi erbjuder medlemmarna stöd och trygghet i arbetslivet.
  • Vi förhandlar om kollektivavtal för servicebranscherna och utövar tillsyn över hur de genomförs.
  • Vi påverkar lagstiftningen om arbetslivet.
  • Vi främjar förtroendevaldas verksamhet och intressebevakning på arbetsplatserna.

PAM i siffror

190 000

medlemmar

20 000

nya medlemmar år 2022

71 %

av medlemmarna är kvinnor

25 %

är under 31 år

2 136

förtroendevalda

117

fackavdelningar

33

kollektivavtal

152

anställda

PAMs verksamhet och målsättningar

PAM:s förvaltning

Förbundskongressen

Förbundskongressen, som ordnas vart fjärde år, utövar den högsta beslutande makten i PAM. Förbundskongressen fastställer förbundets mål och godkänner verksamhetsprogrammet. Förbundskongressen väljer

Vid förbundskongressen fattas besluten av förbundsmedlemmar, som före mötet genom val valts ut som representanter till förbundskongressen.

Förbundskongressen bedömer förbundets verksamhet samt drar upp riktlinjer och beslutar om den framtida verksamheten i form av ett målprogram. Den väljer personer till förbundets förvaltning och förtroendeuppdrag. Den behandlar dessutom de initiativ som fackavdelningarna har lämnat.

Kongressrepresentanter väljs bland medlemskåren

Vid förbundskongressen finns ett antal kongressrepresentanter enligt medlemsantalet: en representant per påbörjade 600 medlemmar i valkretsen. Kongressrepresentanterna väljs i förbundskongressvalet. Vid valen har alla medlemmar rösträtt och valbarhet, med undantag av studerande- och pensionärsmedlemmar eller förbundets funktionärer.

Den senaste förbundskongressen ordnades i Jyväskylä 24–26.10.2023. 

Läs mera om förbundskongressen 2023

Fullmäktige

Fullmäktige utövar beslutanderätt i PAM i de ärenden som inte enligt förbundets stadgar eller enligt lag ska avgöras av förbundskongressen eller styrelsen. Fullmäktige beslutar

Mandattiden för fullmäktige är fyra år och fullmäktige sammanträder två gånger om året. Vårmötet hålls i maj–juni och höstmötet i november–december. Medlemmarna i fullmäktige väljs vid förbundskongressen. De representerar PAM-medlemmar från olika delar av Finland och olika yrkesgrupper.

Fullmäktige består av en ordförande, två vice ordförande, 50 medlemmar och 10 allmänna ersättare.

Varje ordinarie fullmäktigeledamot har tre personliga ersättare. Medlemmarna har valts med beaktande av områden, yrkesgrupper och medlemskårens struktur.

Fullmäktige 2023-2027

Fullmäktigeordförande: Sami Viitasaari
Fullmäktiges 1. vice ordförande: Christa Pessi
Fullmäktiges 2. vice ordförande: Suvi Röntynen

Alla medlemmar i fullmäktige (pdf)

Motioner till PAM-fullmäktige

Motionsrätt till fullmäktiges möten innehas av förbundens avdelningar, samfundsmedlemmarna
och ledamöterna i fullmäktige. Motionsrätt innehas även av valbara personmedlemmar på
förbundets avdelningar enligt 5 § 13 punkten, alltså alltid femtio (50) personmedlemmar
tillsammans enligt de närmare formbestämmelser som styrelsen fastställt. Motionerna ska lämnas
in till styrelsen senast två (2) månader före mötet

Motioner ska sändas vid motionsregistret Aloiterekisteri och där kan du bekanta dig med motioner som redan behandlats av fullmäktige. Vid behov kan du vara i kontakt med förvaltningssekreterare anu.valve@pam.fi.

Styrelsen

Styrelsen styr förbundets praktiska arbete. Den ansvarar för att de beslut som fattas av förbundskongressen framskrider och leder förbundets verksamhet.

Styrelsen bland annat ser till att förbundets och fackavdelningarnas verksamhet överensstämmer med de riktlinjer som fastställts vid förbundskongressen samt att de är förenliga med gällande stadgar

Styrelsen väljer verksamhetsledaren och förbundets anställda i chefsposition samt utser ledningsgruppen. Dessutom ansvarar den för genomförandet av förbundskongressvalet.

Styrelsens mandatperiod är fyra år och styrelsens sammanträder i genomsnitt 11 gånger per år.

Styrelsemedlemmarna väljs av förbundskongressen. Styrelsen består av ordföranden (förbundets ordförande), ordförandens personliga ersättare, 15 medlemmar och tre allmänna ersättare.

Om styrelsen måste kompletteras under förbundskongressperioden, fattas valet av fullmäktige.

Medlemmarna i styrelsen deltar i fullmäktiges sammanträden och i planeringsdagarna för sitt område. En del av styrelsemedlemmarna är även medlemmar i branschkommittéer på sitt område.

Styrelsen 2023-2027

Annika Rönni-Sällinen, ordförande

Risto Kalliorinne, styrelseordförandes personliga ersättare

Medlemmar:

Johanna Buska
Tuuli Elokannas
Ulla Fagerström
Marjo Korhonen
Piia Kyrö
Heikki Laakkonen
Jenni Lehikoinen
Merja Lehto
Marko Lähdesniemi
Hanna Puhakka
Lassi Rantanen
Mikko Ruokonen
Kaisamari Sahlman
Arja Vakkuri
Päivi Vehmas

Ersättare:

Liisa Tamminen
Ulla Leskinen
Melina Mäkelä

Ordförande

PAM:s ordförande är styrelsens ordförande, som kallas förbundets ordförande. Ordföranden väljs vid förbundskongressen, som ordnas vart fjärde år. Ordföranden är ordförande på heltid och dessutom väljs en personlig ersättare för ordföranden.

Ordföranden leder styrelsen som har till uppgift att

Annika Rönni-Sällinen har varit ordförande för förbundet sedan 2019. Innan dess var hon bland annat förhandlingschef i PAM och avdelningschef vid FFC.

Avtalsutskott

De branschvisa avtalsutskotten fungera som styrelsens sakkunnigorgan. Bland annat behandlar och bereder utskottena intressebevakning och organisatorisk beredskap inom sitt avtalsområde, samt behandlar förslag, motioner och förhandlingsresultat som gäller avtalsområdet.

Alko

Höttönen Jukka, Alko, Jyväskylä 
Turunen Antti, Alko, Helsinki 
Vaetoja Sakari , Alko, Pori 

Apotekens arbetstagare

Holopainen Maarit, Valkeakosken uusi apteekki, Valkeakoski 
Kuikka Ismo, Yliopiston apteekki, Helsinki 
Seilonen Tarja, Kuhmon apteekki, Kuhmo 
Vehmaslahti Leena, Punavuoren apteekki, Helsinki 

Avecra tågpersonal

Niemistö Maria, Avecra Oy, Koskenkorva 
Pihlajamaa Tuula, Avecra Oy (PLM),  Akaa 
Vesanto Ville, Avecra Oy (vara PLM), Tampere 

Bevakningsbranschen 

Kaukinen Jani, Securitas Oy, Savitaipale 
Kymäläinen Sami, Nokas Finland Oy, Orivesi 
Laine Sampsa, Avarn Security Oy, Vantaa 
Lindgren Toni, Avarn Security Oy, Lahti 
Lohi Aleksi,  KV-Turva Oy, Muurame 
Loponen Veikko, Securitas Oy, Vilppula 

Biografer

Dunderfelt Jan, Finnkino Oy,  Helsinki 
Kelaranta Jouni, Finnkino Oy,  Espoo 

Fastighetstjänster

Autio Niina, Coor Service Management Oy, Oulu 
Hoffren Jukka, RTK-Palvelu Oy, Kontiolahti 
Ikonen Lea, ISS Palvelut Oy, Virolahti 
Killström Erja , L&T Kiinteistöhuolto Oy, Turku 
Kojo Hanna-Marina, L&T Siivous Oy, Lappeenranta
Kuhmonen Petri, ARE Oy, Helsinki 
Matilainen Jyrki, TL-Maint Oy / PHM Group, Jyväskylä 
Mikkonen Jonna, ISS Palvelut Oy, Oulu 
Mäkilä Arvo, SOL Palvelut Oy, Turku 
Sundell Milla, ISS Palvelut Oy, Joensuu 

Flyttservice  

Virtanen Pasi, Niemi Palvelut Oy, Vantaa 
Sairomaa Tomi, Muuttopalvelu Grundell Oy, Lahti 
Inkilä Teemu, Muuttopalvelu Grundell Oy, Kempele 

Handeln, chefer

Leskelä Petri, Stockmann Oyj Abp, Espoo 
Suvivirta Satu, IKEA Oy, Kuopio 
Toivainen Reetta, Lidl Suomi Ky, Espoo 
Turunen Timo, Onninen Oy, Helsinki 

Handeln, försäljare

Hyppölä Laura, Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag, Loviisa 
Itkonen Timi, Lidl Suomi Ky, Lahti 
Kuronen Anne, Kesko Oyj, Kemi 
Martins Saija, Normal Finland Oy, Jyväskylä 
Pölönen Jani, HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, Helsinki 
Vainonen Juho, Puuilo Tavaratalot Oy, Kouvola 
Vuorela Raisa,  H & M Hennes & Mauritz Oy, Tampere 

Handeln, tjänstemän

Akkanen Anu, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, Espoo 
Auravuo Minna, U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr (UFF), Helsinki 
Lehtonen Esa, Kesko Oyj, Mäntsälä 
Virta Samu, Verkkokauppa.com Oyj, Tampere 

Handeln, logistikarbetare

Holm Jani, Postnord Oy, Tarvasjoki         
Kylämäki Kalle, Ahlsell Oy, Hyvinkää 
Nytorp Maija, Wihuri Oy, Nokia 
Pakarinen Aleksi, Inex Partners Oy, Helsinki 
Rova Timo, Kesko Oyj, Rovaniemi 
Ylä-Jääski Petri, Be Group Oy Ab, Lahti                  

Hårbranschen  

Malin Cia , Kymen seudun osuuskauppa, Kotka 
Maunula-Sairanen Katja , Shortcut Flow, Helsinki 
Parjanen Tiina , Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Seinäjoki 
Ruusunen Marika , Tormenta oy (Hairlekiini), Joensuu 

Kundtjänst och telemarketing

Heinonen Susanna, Vakka-Suomen Puhelin Oy, Uusikaupunki
Kosonen Joni, Moment Digital Oy, Iisalmi 
Lindbom Mari, Teleperformance Finland Oy, Tampere 

Nationaloperan

Mättölä Esa, Suomen Kansallisooppera, Helsinki 
Vanninen Veera, Suomen Kansallisooppera, Helsinki 
Sarkkila Petri, Suomen Kansallisooppera, Helsinki 
Krohn-Markkanen Emma, Suomen Kansallisooppera, Porvoo 

Nationalteatern

Tikkala Tuoma, Suomen Kansallisteatteri, Helsinki 
Pollari Matti, Suomen Kansallisteatteri, Kirkkonummi 
Jekunen Anne, Suomen Kansallisteatteri, Helsinki 
Raitio Tomi, Suomen Kansallisteatteri, Helsinki 
Vellamo Tuomas, Suomen Kansallisteatteri, Helsinki 

Nöjesparker

Blomqvist Jaakko, Särkänniemen huvipuisto, Tampere 
Hautalahti Hannu, Puuharyhmä Oyj/ Tropiclandia, Vaasa              
Saarela Markku, Lasten päivän säätiö (Linnanmäki), Helsinki 

Programservice

Himanen Sami, Ruka Experiences Oy, Kuusamo 
Lapinniemi Johanna,  Lapland Safaris Ac Oy, Rovaniemi 

Skidcenter

Bergström Anne, Tahkovuori, Nilsiä 
Buckman Mari, Oy Levi Ski Resort LDT, Sirkka 
Hiironen Milla, Ylläs, Ylläsjärvi 
Komulainen Jari, Vuokatti, Sotkamo 
Nevanperä Kimmo, Rukan hiihtokeskus, Kuusamo 

Turism och restaurang, chefer

Euro Matti, Sodexo, Vantaa 
Laakso Saara, Restel ravintolat Oy, Vantaa 
Oksa Hannamari, Momentin restaurants oy, Helsinki 
Piispanen Jussi, Scandic Hotels, Tampere 

Turism och restaurang, arbetstagare

Ahinko Taina, Leijona Catering Oy, Forssa 
Eriksson Mats, Scandic Hotels Oy, Vöyri 
Huttunen Jenny, Helsingin Fastburger Oy, Turku 
Jakobson Tea, NoHo partners Oyj, Helsinki 
Koskinen Mira, Scandic Hotels Oy Espoo
Kuusisto Tiina, Juvenes Oy, Nokia 
Pyy Marko, Kymen Seudun Osuuskauppa, Kouvola 
Päätalo Petra, Osuuskauppa Arina, Oulu 
Tulisalo Markku, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Seinäjoki 
Turunen Marjukka, Suur-Seudun Osuuskauppa, Salo 
Valtonen Pipsa, Espresso House Finland, Kokkola 

Veikkaus 

Könönen Jenny, Veikkaus Oy, Nurmijärvi 
Lindström Satu, Veikkaus Oy, Tampere 
Miettunen Markku, Veikkaus Oy, Rovaniemi 
Mäkinen Joni, Veikkaus Oy, Helsinki 

Förbundets stadgar

Servicefacket PAM rf är ett fackförbund för dem som arbetar inom privata servicebranscher. Förbundets namn är Servicefacket PAM rf, på finska Palvelualojen ammattiliitto PAM ry.

Servicefacket PAM rf kallas i stadgarna för förbundet. Dess fackavdelningar kallas avdelningar.

Förbundets hemort är Helsingfors och verksamhetsområdet hela Finland. Förbundets språk är finska och svenska. Protokollspråket är finska.

Sök