Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Arbetarskydd och säkerhet » Välbefinnande i arbetet
Senast uppdaterad: 15.08.2023

Att främja välbefinnandet kräver åtgärder på arbetsplatsen

Välbefinnandet i arbetet främjas bland annat med utvecklingssamtal och fullgod introduktion. Åtgärder för att öka välbefinnandet i arbetet skrivs in i ett särskilt program.

Med välbefinnande i arbetet menas att arbetsmiljön och arbetsgemenskapen är trygg, främjar hälsan och stöder arbetskarriären samt att arbetet känns stimulerande och friktionsfritt. Hela arbetsgemenskapen bidrar till att skapa välbefinnande. 

Forskning visar att utveckling av välbefinnandet också kan öka produktiviteten i arbetet. 

Utvecklingssamtal och program för välbefinnande i arbetet 

Regelbundet hållna utvecklingssamtal är ett väsentligt inslag i främjandet av välbefinnande. I utvecklingssamtalen behandlas arbetstagarens arbetskarriär och uthållighet individuellt. Samtidigt kan man granska åldrandets eventuella inverkan på arbetsförmågan och arbetsuppgifterna. 

Rekommendationen är att inom samarbetet tillsammans med företagets anställda ta fram ett program eller åtgärder för att främja välbefinnandet i arbetet. Åtgärderna kan också tas upp i utvecklingssamtalen. 

Programmet för välbefinnande i arbetet kan bland annat ta upp 

 • hur kunnandet och kompetensen säkras
 • betydelsen av ledning och chefsarbete för att skapa ett gott arbetsklimat och upprätthålla arbetsförmågan. 
 • vilken betydelse arbetstidsarrangemang och skiftplanering har för uthålligheten 
 • minskning av belastningen i samband med natt- och skiftarbete 
 • möjligheter som frivilligt deltidsarbete, alterneringsledighet och deltidspension erbjuder 
 • möjligheter till anpassning av arbetet, förenkling och arbetsrotation
 • företagshälsovårdens tjänster 
 • förbättring av den fysiska arbetsmiljön och ergonomin 
 • vilken betydelse en sund livsstil har för välbefinnandet 
 • identifiering av mobbning, trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatserna samt åtgärder för att förebygga trakasserier. 

Läs och skriv ut närmare anvisningar om planering av åtgärder som stöder välbefinnande i arbetet (pdf, på finska)

Utbildning för kortet Välbefinnande i arbetet 

Utbildningen för kortet Välbefinnande i arbetet riktar sig till arbetarskyddets samarbetspersonal, chefer och alla andra som är intresserade av att utveckla välbefinnandet. 

Utbildningens mål är att starta utvecklingsprocesser på arbetsplatsen, öka samarbetet samt strukturera roller och ansvar. Utbildningen har en förhandsuppgift. Materialet och diskussionerna hjälper i vardagen när utvecklingsarbetet på arbetsplatsen går vidare. 

Det du får lära dig under dagen repeteras. Efter genomförd utbildning och repetition får du kortet Välbefinnande i arbetet, som beviljas av Arbetarskyddscentralen

Se kommande utbildningar i PAMs evenemangskalender. Du kan även beställa en utbildning för din fackavdelning, läs mer om uppdragsutbildningar. 

Användbara länkar 

 • Kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster, arbetstagare 33 b § 
 • Kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster, chefer 34 b § 
 • Kollektivavtalet för nöjes-, tema- och äventyrsparker, 26 § 

Läs också 

Sök