Skip to content
Framsida » På arbetsplatsen » Förtroendeman

Förtroendemannen företräder arbetstagarna på arbetsplatsen

Förtroendemannen hjälper PAM:s medlemmar i alla ärenden som gäller anställningsförhållandet på arbetsplatsen. Förtroendemannen förhandlar, avtalar och förmedlar information mellan arbetstagarna och arbetsgivaren. Förtroendemannen är bunden av tystnadsplikt.

Det ligger i allas intresse att ha en förtroendeman på jobbet!

Arbetstagarna och arbetsgivaren slipper många problem när det finns en kompetent förtroendeman på arbetsplatsen. Då får arbetstagaren hjälp på sin egen arbetsplats i frågor som gäller anställningsförhållandet. För arbetsgivaren däremot är en kompetent förtroendeman en sakkunnig samarbetspartner.

Förtroendemannen väljs av de av PAM:s medlemmar som arbetar på arbetsplatsen och omfattas av det kollektivavtal som tillämpas där. 

 • berätta för arbetstagarna om fördelarna med ett medlemskap i PAM och om evenemang som ordnas
 • övervaka att kollektivavtal och arbetslagstiftning iakttas på arbetsplatsen
 • förhandla och komma överens med arbetsgivaren om frågor som rör arbetstagarna
 • lyssna och hjälpa arbetstagare i frågor som rör deras anställning
 • se till att arbetstagarna behandlas jämlikt och rättvist
 • bidra till att utveckla arbetsgemenskapen
 • medla i förhandlingar mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Till exempel vid uppsägning kan arbetstagaren begära att förtroendemannen ska vara närvarande när ärendet behandlas med arbetsgivaren.
 • aktivt värva nya medlemmar
 • upprätthålla arbetsro
 • förmedla information om PAM:s medlemsförmåner och evenemang på arbetsplatsen

 • huvudförtroendeman
 • förtroendeman
 • förtroendeman per verksamhetsställe
 • ersättare för huvudförtroendeman
 • ersättare för förtroendeman
 • ersättare för förtroendeman per verksamhetsställe.

Det egna fackförbundet stödjer förtroendemannen

Förtroendemannen är inte ensam, utan får stöd både av den egna arbetsgemenskapen och av PAM:s experter.

PAM erbjuder utbildning och rådgivning till både nya och gamla förtroendemän.

Förutom att PAM erbjuder utbildning och rådgivning fungerar PAM:s omfattande nätverk av förtroendemän som kamratstöd.

Läs mer om utbildning av förtroendevalda och arbetshandledning

Vill du bli förtroendeman?

Är du medlem i PAM och vill lyssna på kollegor och vara deras stöd? Känner du till vardagen och omständigheterna på din arbetsplats och skulle vilja förbättra dem? Skulle du vilja hjälpa dina arbetskamrater med arbetsrelaterade frågor?

Om du svarade ja, tveka inte att ställa upp i val av förtroendeman – det gynnar hela arbetsplatsen!

Rätt till arbetsbefrielse, ersättning och utbildning

Luottamusmiehellä on oikeus saada palkallista aikaa tehtävän hoitamiseen. En förtroendeman har rätt att få betald tid för att sköta uppdraget. Beloppet på förtroendemannaersättningen varierar mellan olika kollektivavtal.  

En förtroendeman har också rätt till utbildning. Utbildningsavtalen mellan förbunden anger närmare villkor för förtroendemännens avlönade utbildning.

Vanliga frågor om förtroendemän

Förtroendemannen företräder PAM:s medlemmar på arbetsplatsen. Förtroendemannen utvecklar arbetsplatsen tillsammans med de arbetstagare som är medlemmar i PAM samt ger råd och hjälper till i anställningsfrågor. Förtroendemannen förmedlar information och berättar för arbetstagarna om medlemskapet i PAM.

En arbetstagare som arbetar på arbetsplatsen och är medlem i PAM kan väljas till förtroendeman.

Förtroendemannen behöver inte vara någon supermänniska och känna till allt som kan krångla i arbetslivet. PAM utbildar alla förtroendemän och stöder deras arbete på arbetsplatserna.

Läs också

 • Val av förtroendeman

Användbara länkar

Sök