Skip to content
Senast uppdaterad: 09.07.2024

Start som företagare – hur påverkas din sociala trygghet?

Företagande påverkar den sociala tryggheten på många sätt. Meddela genast PAM, om du startar företagsverksamhet.

Är du medlem i PAM och blir företagare, meddela oss om ditt företagande. Meddela oss även om du bara är företagare på deltid. Gör din anmälan i vår e-tjänst. 

Arbetslöshetskassans efterskydd gäller i 18 månader 

Med efterskydd kan en företagare vara kvar i PAMs arbetslöshetskassa upp till 18 månader. Efterskyddet är tänkt att underlätta omställningen från löntagare till företagare eller tvärtom. 

Under efterskyddstiden betalar du medlemsavgift enligt den löneinkomst du hade tidigare. En företagare som blir arbetslös under efterskyddstiden har fortfarande rätt till löntagares inkomstrelaterade dagpenning, om maximitiden för arbetslöshetsdagpenning inte är nådd.  

Om företagsverksamheten fortsätter efter tiden med efterskydd avslutas medlemskapet i PAM och arbetslöshetskassan. Du kan välja att fortsätta som medlem i facket (inte arbetslöshetskassan) men ska då anmäla detta till PAM. 

Vi rekommenderar att du går över till Företagarnas Arbetslöshetskassa (SYT) när företagsverksamheten startar. Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa slogs samman med SYT den 1 januari 2020. Därifrån får du mer information om företagares utkomstskydd vid arbetslöshet.  

Företagare på deltid 

Företagsverksamhet som bisyssla hindrar inte medlemskap i Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Inkomsterna från företagsverksamheten beaktas då som anpassad arbetsinkomst vid utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. 

Läs mer om företagande som bisyssla på Servicebranschernas arbetslöshetskassas sida

Är du företagare utan att veta om det? 

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan den som lönearbetar också vara företagare. Framförallt om du arbetar i ett familjeföretag är det värt att kontrollera ifall du omfattas av företagares eller löntagares arbetslöshetsförsäkring. Eftersom Servicebranschernas arbetslöshetskassa inte betalar ut inkomstrelaterad dagpenning till företagare är det bra om du gör kollen redan när du börjar arbeta. Företagarna betjänas av en egen arbetslöshetskassa. 

Som företagare betraktas alla som för sin huvudsyssla är skyldiga att ta en försäkring som avses i lagen om pension för företagare (FöPL) eller i lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). 

Som företagare betraktas också en delägare som omfattas av någon annan lagstadgad pensionsförsäkring och arbetar i ledande ställning i ett bolag där personen ensam äger minst 15 procent eller tillsammans med sina familjemedlemmar minst 30 procent av bolaget eller har motsvarande bestämmanderätt. Som företagare betraktas också en delägare som arbetar i ett bolag där personen ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar har minst 50 % av aktiekapitalet eller motsvarande bestämmanderätt. 

Som företagare betraktas också den som arbetar i ett annat företag eller en annan sammanslutning där personen ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar har en sådan bestämmanderätt som avses i de ovannämnda punkterna. 

Läs också vår artikel Företagare eller arbetstagare? Anställningsförhållandets kännetecken 

Sök