Skip to content
Framsida » I samhället » Internationella PAM

Internationella PAM

Arbetsmarknaden blir allt mer internationell, multinationella företag växer och arbetstagarna förflyttar sig allt oftare från ett land till ett annat. Om ett företag bryter mot arbetstagarnas rättigheter utanför Finlands gränser, sänks också tröskeln för att bryta mot dem i Finland. Att arbetstagarnas rättigheter respekteras globalt är därmed viktigt även för en arbetstagare i Finland.

Vi har förbundit oss att främja demokrati på nationell och internationell nivå, rättvisa, jämställdhet och social trygghet.

Samarbete över gränserna

Vi påverkar de anställdas rättigheter och regleringen av arbetslivet genom nordiskt, europeiskt och globalt samarbete.

Nordiskt samarbete

Vi är medlem i nordiska organisationer som sammanför fackförbunden för de branscher vi representerar. Vi främjar informationsutbyte och tar ställning gemensamt.

Europeiskt samarbete

Vårt mål är att främja en rättvis inre marknad och ett rättvist arbetsliv inom EU.

Solidaritetsprojekt

Solidaritetsprojekt på olika håll i världen stärker fria och demokratiska fackförbund i tillväxtländerna. Projekteten koordineras av SASK.

Sök