Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Anställning » Anställningen upphör
Senast uppdaterad: 16.08.2023

Hur upphör en anställning?

Bestämmelser om upphörande av ett anställningsförhållande finns i arbetsavtalslagen. En visstidsanställning upphör vanligen på det överenskomna slutdatumet. En tillsvidareanställning upphör med uppsägning.

Upphörande av ett visstidsavtal 

Ett arbetsavtal som ingåtts för viss tid upphör när den avtalade tiden löper ut eller det avtalade arbetet är utfört. Ingen av parterna kan säga upp ett visstidsavtal, om inte möjligheten till uppsägning uttryckligen har överenskommits i arbetsavtalet.  

Upphörande av ett tillsvidareavtal 

Ett arbetsavtal som gäller tills vidare gäller tills antingen arbetstagaren eller arbetsgivaren säger upp det. De är dock skyldiga att följa uppsägningstiderna som finns i kollektivavtalen.  

För att arbetsgivaren ska kunna säga upp ett tillsvidareavtal krävs det sakliga och vägande skäl. Det kan vara skäl som har samband med arbetstagarens person eller ekonomiska orsaker och produktionsorsaker som har med företagsverksamheten att göra. 

Innan en arbetstagare sägs upp är arbetsgivaren skyldig att undersöka om personen kan anställas för något annat arbete i företaget eller på annat något företag som hör till samma koncern. Om den möjligheten finns, måste arbetsgivaren erbjuda en uppsägningshotad anställd arbetet för att undvika att behöva säga upp personen. 

En arbetsgivare som säger upp ett arbetsavtal utan godtagbar grund måste betala ersättning för olaglig uppsägning. Ersättningen uppgår till ett belopp som motsvarar arbetstagarens lön under 3–24 månader. 

Som arbetstagare behöver du inte motivera din uppsägning av arbetsavtalet, men du är skyldig att hålla dig till uppsägningstiden. 

Läs mer:  

Sök