Skip to content
Framsida » Fastighetstjänstebranschens kollektivavtal

Kollektivavtal för arbetstagare inom fastighetstjänstebranschen

Avtalsperiod: 1.3.2023–31.3.2025

Kollektivavtal

för arbetstagare i fastighetstjänstebranschen 1.3.2023-31.3.2025

Kollektivavtalet ställer fast anställningsvillkoren inom den privata fastighetstjänstebranschen. I avtalet hittar till exempel hittar en städare och en fastighetsskötare information om hurdan lön, arbetstid eller sjuklön hen har rätt till. Det handlar om minimivillkor, som inte får underskridas.

Uppgifter i fastighetsbranschen är bl.a.

  • rengöring och städning
  • fastighetsskötsel
  • tekniska tjänster
  • lokalservice
  • grönområdesservice
  • uppgifter i nära anslutning till dessa.

Bilagor

Sök