Skip to content
Framsida » Fastighetstjänstebranschens kollektivavtal

Kollektivavtal för arbetstagare inom fastighetstjänstebranschen

Avtalsperiod: 1.3.2023–31.3.2025

Kollektivavtal

för arbetstagare i fastighetstjänstebranschen 1.3.2023-31.3.2025

Kollektivavtalet ställer fast anställningsvillkoren inom den privata fastighetstjänstebranschen. I avtalet hittar till exempel hittar en städare och en fastighetsskötare information om hurdan lön, arbetstid eller sjuklön hen har rätt till. Det handlar om minimivillkor, som inte får underskridas.

Uppgifter i fastighetsbranschen är bl.a.

  • rengöring och städning
  • fastighetsskötsel
  • tekniska tjänster
  • lokalservice
  • grönområdesservice
  • uppgifter i nära anslutning till dessa.

Bilagor

Bli medlem!

PAM är ditt fackförbund om du arbetar inom den privata servicebranschen, till exempel som säljare, städare, servitör, kock, väktare eller fastighetsskötare. Vi förhandlar om dina anställningsvillkor.  

Sök