Skip to content
Framsida » I samhället » PAM påverkar i samhället » Offentliga tjänster

Offentliga tjänster

Välskötta offentliga tjänster som småbarnspedagogik och hälso- och sjukvård stöder individen och utjämnar möjligheterna. De ger trygghet att delta i arbetslivet

Våra mål

  • Barnomsorg till stöd för arbetande föräldrar
  • Fixa den offentliga hälso- och sjukvården

Barnomsorg till stöd för arbetande föräldrar

Småbarnspedagogik erbjuds i form av daghem, familjedagvård och öppen verksamhet. Arrangemangen inom småbarnspedagogiken påverkar föräldrarnas möjligheter att arbeta.

Därför ska arrangemangen följa arbetslivets förändringar och möta dagens behov.

I servicebranscherna utförs det mycket arbete på oregelbundna arbetstider, alla tider på dygnet och även med kort varsel. Få barnfamiljer har nuförtiden ett eget stödnätverk, och därför är det viktigt att daghemsöppettiderna underlättar barnfamiljernas vardag.

Det behövs fler daghem som erbjuder heldygnsomsorg.

Många serviceanställda med små skolbarn behöver ordna vård kvälls- och nattetid. Därtill är morgon- och eftermiddagsverksamheten viktig liksom dess pris. Avgifterna bör göras inkomstrelaterade.

Arbetande småbarnsföräldrar stöttas genom att barnomsorg erbjuds nära hemmet eller arbetsplatsen på tider då omsorgen behövs, vilket uppmuntrar till sysselsättning och arbete, även på oregelbundna arbetstider.

Fixa den offentliga hälso- och sjukvården

Välfärdssamhällets mål är att främja och upprätthålla befolkningens hälsa, välfärd, arbets- och funktionsförmåga och sociala trygghet samt minska hälsoskillnaderna.

Låginkomsttagare som inte erbjuds företagshälsovård av arbetsgivaren ska snabbt kunna få vård och rehabilitering genom det offentliga. Detta stöder fortsatt arbete och återgång till arbetslivet efter perioder av arbetslöshet.

När vården försenas och man avstår från läkemedelsinköp därför att det är för dyrt avspeglas detta i sjukvårdsköerna och utsökningstalen. Finland har inte råd att förlora en enda arbetsför person.

Har du några frågor? Kontakta våra experter!

Egëzona Kllokoqi-Bublaku

Egëzona Kllokoqi-Bublaku

Sosiaalipoliittinen asiantuntija, Viestintä- ja yhteiskuntapoliittinen osasto

sosiaaliturva, työttömyysturva ja maahanmuutto

Sök