Skip to content
Framsida » Medlemskap » Medlemskapsfrågor » Rekommendera medlemskap

Rekommendera medlemskap!

Vi belönar dig med ett presentkort! 

Vi belönar PAM:s medlemmar som rekommenderar andra att bli medlemmar i PAM. När din kompis blir medlem, kan du välja S-gruppens, Lidls eller K-gruppens presentkort: för en medlem får du 10 € och för fem medlemmar 250 €! 

 

Varför lönar det sig att rekommendera PAM till en vän?

När du rekommenderar medlemskap i PAM, kom ihåg att berätta att PAM erbjuder trygghet i arbetslivet och fina medlemsförmåner, bland annat karriärcoachning och appen CityShoppari. Använd det här som exempel på vilka medlemsförmåner man får. I de anställdas egna berättelser finns det också många goda anledningar till att bli medlem i PAM.

Rekommendera enkelt online! 

Du kan skicka ett färdigt meddelande till din kompis på Messenger eller till hela teamet på WhatsApp! När du skickar ett meddelande via rekommendationssidan, kommer uppgifterna om rekommendationen att föras över till anslutningsblanketten.  

Du får presentkort för nya medlemmar  

PAM belönar dig för att du rekommenderar andra att bli medlem. Belöningssystemet fungerar i perioder. Antalet medlemmar som du värvat under en period avgör hur stort presentkort du får för perioden. Ju fler medlemmar du värvar, desto mer tjänar du! 

Perioderna 2023: 1.1–31.3, 1.4–31.5, 1.6–30.9 och 1.10–31.12. 

Medlemmarpresentkort
1 10 €
2 20 €
330 € 
4 40 €
5 250 €
6 260 €
7 270 €
8 j280 €
9 290 €
10 500 €  
11 510 €
osv. 

StuderandemedlemmarPresentkort 
1 studerandemedleminget presentkort 
2 10 €
3 20 €
4 30 €
5100 €
6110 €
7 120 €
8 130 €  
9 140 €
10 150 €
11 160 €
12 170 €
13180 €
14 190 €
15 200 €
16210 €
17 220 €
18 230 €
19 240 €
20 presentkort på 260 € (maximibelopp för en period, ingen belöning för fler nya medlemmar) 

De medlemmar som värvas måste vara medlemmar i PAM vid den tidpunkt då uppgifterna för medlemsperioden granskas. Det här sker i mitten av följande månad efter en avslutad period. Vi belönar endast en person per varje ny medlem som blivit rekommenderad medlemskap i PAM.  

Belöning för förtroendevalda

Förtroendevalda belönas på ett lite annat sätt.  Se anvisningar och belöningstrappa nedan.

Som förtroendevald har du en viktig roll i att rekommendera medlemskap i PAM. Erbjud alltså så många som möjligt medlemskap! När du värvar 10 nya medlemmar (inte studerandemedlemmar) under tre månader får du ett presentkort värt 250 €. Du blir belönad redan för en ny medlem: då får du ett presentkort värt 10 €.

Ju fler medlemmar du värvar, desto större belöning får du!  (förtroendevalda är förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige och EWC-företrädare samt deras ersättare). 

Ju fler arbetstagare som hör till PAM, desto starkare blir den förtroendevaldas ställning. Det lönar sig att rekommendera medlemskap genast när en ny arbetstagare börjar arbeta. Det är också bra att rekommendera medlemskap till dem som har arbetat under en längre tid och ännu inte är medlemmar i PAM.

När du erbjuder medlemskap i PAM, berätta att den nya medlemmen får trygghet i arbetslivet och fina medlemsförmåner, såsom karriärcoachning och appen CityShoppari! Använd det här som exempel på vilka medlemsförmåner man får. 

Gör så här när du rekommenderar medlemskap:

  • Ange ditt namn och medlemsnummer eller födelsedatum i fälten ”medlem som rekommenderade medlemskapet” eller be den nya medlemmen ange dessa. Detta är mycket viktigt, eftersom bristfällig information om personen som rekommenderat medlemskap eller en anslutningsblankett som inte kommit in inte kommer att utredas senare. Om du skickar ett e-postmeddelande till din kompis via rekommendationssidan, kommer informationen att överföras automatiskt till anslutningsblanketten.
  • Om du använder pappersblankett när du rekommenderar medlemskap, är det en bra idé att fylla i uppgifterna på den elektroniska anslutningsblanketten. Då skickas blanketten automatiskt till PAM och uppgifterna om rekommendationen (det vill säga dina uppgifter) överförs automatiskt till medlemsregistret. Om du fyller i anslutningsblanketter elektroniskt behöver du inte skicka in några pappersblanketter till PAM.

Utnyttja rekommendationssidan, genom den kan du skicka färdiga meddelanden via olika kanaler. Du kan även skicka meddelanden på engelska! Använd gärna denna egenskap om det bland dina arbetskamrater eller bekanta finns invandrare eller personer som talar främmande språk. Det är lätt att byta språk i det övre högra hörnet. När du skickar ett meddelande via rekommendationssidan, kommer uppgifterna om rekommendationen att föras över till anslutningsblanketten.

Belöning för nya medlemmar

MedlemmatPresentkort
1 10 €
2 20 €
3 30 €
4 40 €
5 100 €
6 110 €
7 120 €
8 130 €
9 140 €
10 250 €
11 260 €
15 350 €
20 500 €
25 600 €
30 750 €
35 850 € osv.

Belöning för nya studentmedlemmar

StudentmedlemmarPresentkort
1inget presentkort 
210 €
320 €
430 €
5100 €
6110 €
7120 €
8130 €
9140 €
10150 €
11160 €
12170 €
13180 €
14190 €
15200 €
16210 €
17220 €
18230 €
19240 €
20ett presentkort på 260 € (maximibelopp för en period)

Presentkort är beskattningsbar inkomst 

PAM meddelar Skatteförvaltningen om alla presentkort du får. Enligt Skatteförvaltningens anvisningar är presentkort beskattningsbar inkomst. 

OBS! För Skatteförvaltningen behövs en finländsk personbeteckning. Om du inte har en finländsk personbeteckning ska du se anvisningarna på skatt.fi/arbetaifinland

Lös in presentkort från PAM:s nätbutik 

Efter en avslutad period kan du välja de presentkort som du är berättigad till från PAM:s nätbutik. Information om presentkort uppdateras på nätbutikens beställningssida cirka två veckor efter att perioden har upphört. Presentkort finns tillgängliga för det belopp du är berättigad till utifrån antalet medlemmar som du värvat. Du kan välja presentkort från flera företagsgrupperingar (S-gruppen, Lidl, K-gruppen). 

Lös in presentkorten inom en månad efter en avslutad period. Om du inte har löst in presentkortet inom en månad skickar vi automatiskt ett S group presentkort till dig med det belopp du har samlat på dig under perioden.

Vi ger dig en påminnelse om de presentkort du tjänat in per e-post. Kom alltså ihåg att vid behov uppdatera dina kontaktuppgifter i PAM:s e-tjänst

När du värvat nya medlemmar
ska presentkorten lösas in:
1.1–31.3senast 30.4
1.4–31.5senast 30.6
1.6–30.9senast 31.10
1.10–31.12senast 31.1

 

Sök