Skip to content
Framsida » Medlemskap » Medlemskapsfrågor » Rekommendera medlemskap

Rekommendera medlemskap!

Vi belönar dig med ett presentkort! 

Vi belönar PAM:s medlemmar som rekommenderar andra att bli medlemmar i PAM. När din kompis blir medlem, kan du välja S-gruppens, Lidls eller K-gruppens presentkort: för en medlem får du 10 € och för fem medlemmar 250 €! 

 

Du kan tjäna presentkort med ett samlat värde på upp till hundratals euro! Ju fler medlemmar du värvar, desto bättre tjänar du!

Vi belönar PAM-medlemmar som rekommenderar PAM. När din vän går med i PAM, får du ett presentkort som belöning. Även den nya medlemmen drar nytta av detta genom att få trygghet i arbetslivet och goda förmåner som karriärcoachning och Cityshoppari-appen!

Det är enkelt att rekommendera PAM: Du kan gå in på rekommendationssidan och skicka ett meddelande på WhatsApp eller Messenger eller ett färdigt e-postmeddelande och rekommendera PAM till din kollega, vän eller släkting! Eller känner du någon som studerar till ett yrke inom servicesektorn? Rekommendera i så fall studentmedlemskap i PAM!

Skicka meddelandet till din kompis!

Varför lönar det sig att rekommendera PAM?

När du rekommenderar medlemskap i PAM, kom ihåg att berätta att PAM erbjuder trygghet i arbetslivet samt fina medlemsförmåner, t.ex. karriärcoachning och CityShoppari-appen. Använd till exempel nedanstående exempel när du berättar om vad man får med medlemsförmånen. Serviceanställda har också själva berättat om varför det lönar sig att vara medlem i PAM.

Det är enkelt att rekommendera PAM: Du kan gå in på rekommendationssidan och skicka ett meddelande på WhatsApp eller Messenger eller ett färdigt e-postmeddelande och rekommendera PAM till din kollega, vän eller släkting! Eller känner du någon som studerar till ett yrke inom servicesektorn? Rekommendera i så fall studentmedlemskap i PAM!

Du får presentkort för nya medlemmar  

PAM belönar dig för att du rekommenderar andra att bli medlem. Belöningssystemet fungerar i perioder. Antalet medlemmar som du värvat under en period avgör hur stort presentkort du får för perioden. Ju fler medlemmar du värvar, desto mer tjänar du! 

Perioderna 2024: 1.1–30.4, 1.5–31.8 och 1.9–31.12.

Medlemmarpresentkort
1 10 €
2 20 €
330 € 
4 40 €
5 250 €
6 260 €
7 270 €
8 j280 €
9 290 €
10 500 €  
11 510 €
osv. 

StuderandemedlemmarPresentkort 
1 studerandemedleminget presentkort 
2 10 €
3 20 €
4 30 €
5100 €
6110 €
7 120 €
8 130 €  
9 140 €
10 150 €
11 160 €
12 170 €
13180 €
14 190 €
15 200 €
16210 €
17 220 €
18 230 €
19 240 €
20 presentkort på 260 € (maximibelopp för en period, ingen belöning för fler nya medlemmar) 

De medlemmar som värvas måste vara medlemmar i PAM vid den tidpunkt då uppgifterna för medlemsperioden granskas. Det här sker i mitten av följande månad efter en avslutad period. Vi belönar endast en person per varje ny medlem som blivit rekommenderad medlemskap i PAM.  

Som förtroendevald har du en viktig roll i att rekommendera medlemskap i PAM

Som förtroendevald har du en viktig roll i att rekommendera medlemskap i PAM. Tipsa alltså så många som möjligt om medlemskap! Den nya medlemmen får trygghet i arbetslivet och fina medlemsförmåner. Den första medlemskapsmånaden är gratis. Använd till exempel nedanstående exempel som hjälp i medlemsvärvningen när du berättar om vad man får med medlemsförmånen.

Presentkort för medlemsvärvning   

Förtroendevalda belönas med presentkort i en egen kategori. Ju fler medlemmar du lyckas värva, desto bättre tjänar du! Belöningssystemet fungerar i perioder. Antalet medlemmar som du värvat under en period avgör hur stort presentkort du får för perioden. Ju fler medlemmar du värvar, desto mer tjänar du!   

Perioderna 2024: 1.1–30.4, 1.5–31.8, 1.9–31.12

Som förtroendevald har du en viktig roll i att rekommendera medlemskap i PAM. Erbjud alltså så många som möjligt medlemskap! När du värvar 10 nya medlemmar (inte studerandemedlemmar) under tre månader får du ett presentkort värt 250 €. Du blir belönad redan för en ny medlem: då får du ett presentkort värt 10 €.

Ju fler medlemmar du värvar, desto större belöning får du!  (förtroendevalda är förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige och EWC-företrädare samt deras ersättare). 

Ju fler arbetstagare som hör till PAM, desto starkare blir den förtroendevaldas ställning. Det lönar sig att rekommendera medlemskap genast när en ny arbetstagare börjar arbeta. Det är också bra att rekommendera medlemskap till dem som har arbetat under en längre tid och ännu inte är medlemmar i PAM.

När du erbjuder medlemskap i PAM, berätta att den nya medlemmen får trygghet i arbetslivet och fina medlemsförmåner, såsom karriärcoachning och appen CityShoppari! Använd det här som exempel på vilka medlemsförmåner man får. 

Gör så här när du rekommenderar medlemskap:

  • Ange ditt namn och medlemsnummer eller födelsedatum i fälten ”medlem som rekommenderade medlemskapet” eller be den nya medlemmen ange dessa. Detta är mycket viktigt, eftersom bristfällig information om personen som rekommenderat medlemskap eller en anslutningsblankett som inte kommit in inte kommer att utredas senare. Om du skickar ett e-postmeddelande till din kompis via rekommendationssidan, kommer informationen att överföras automatiskt till anslutningsblanketten.
  • Om du använder pappersblankett när du rekommenderar medlemskap, är det en bra idé att fylla i uppgifterna på den elektroniska anslutningsblanketten. Då skickas blanketten automatiskt till PAM och uppgifterna om rekommendationen (det vill säga dina uppgifter) överförs automatiskt till medlemsregistret. Om du fyller i anslutningsblanketter elektroniskt behöver du inte skicka in några pappersblanketter till PAM.

Utnyttja rekommendationssidan, genom den kan du skicka färdiga meddelanden via olika kanaler. Du kan även skicka meddelanden på engelska! Använd gärna denna egenskap om det bland dina arbetskamrater eller bekanta finns invandrare eller personer som talar främmande språk. Det är lätt att byta språk i det övre högra hörnet. När du skickar ett meddelande via rekommendationssidan, kommer uppgifterna om rekommendationen att föras över till anslutningsblanketten.

Belöning för nya medlemmar

MedlemmatPresentkort
1 10 €
2 20 €
3 30 €
4 40 €
5 100 €
6 110 €
7 120 €
8 130 €
9 140 €
10250 €
11 260 €
15 350 €
20 500 €
25 600 €
30 750 €
35 850 € osv.

Belöning för nya studentmedlemmar

StudentmedlemmarPresentkort
1inget presentkort 
210 €
320 €
430 €
5100 €
6110 €
7120 €
8130 €
9140 €
10150 €
11160 €
12170 €
13180 €
14190 €
15200 €
16210 €
17220 €
18230 €
19240 €
20ett presentkort på 260 € (maximibelopp för en period)

De medlemmar som värvas måste vara medlemmar i PAM vid den tidpunkt då uppgifterna för medlemsperioden granskas. Det här sker i mitten av följande månad efter en avslutad period. Vi belönar endast en person per varje ny medlem som blivit rekommenderad medlemskap i PAM.    

Presentkort är beskattningsbar inkomst 

PAM meddelar Skatteförvaltningen om alla presentkort du får. Enligt Skatteförvaltningens anvisningar är presentkort beskattningsbar inkomst. 

OBS! För Skatteförvaltningen behövs en finländsk personbeteckning. Om du inte har en finländsk personbeteckning ska du se anvisningarna på skatt.fi/arbetaifinland

Lös in presentkort från PAM:s nätbutik 

Efter en avslutad period kan du välja de presentkort som du är berättigad till från PAM:s nätbutik. Information om presentkort uppdateras på nätbutikens beställningssida cirka två veckor efter att perioden har upphört. Presentkort finns tillgängliga för det belopp du är berättigad till utifrån antalet medlemmar som du värvat. Du kan välja presentkort från flera företagsgrupperingar (S-gruppen, Lidl, K-gruppen). 

Lös in presentkorten inom en månad efter en avslutad period. Om du inte har löst in presentkortet inom en månad skickar vi automatiskt Lidl presentkort till dig med det belopp du har samlat på dig under perioden.

Vi ger dig en påminnelse om de presentkort du tjänat in per e-post. Kom alltså ihåg att vid behov uppdatera dina kontaktuppgifter i PAM:s e-tjänst

När du värvat nya medlemmar
ska presentkorten lösas in:
1.1–30.4senast 31.5
1.5–31.8senast 30.9
1.9–31.12senast 31.1

Ett samtal till PAM:s anställningslinje på grund av
löneoklarheter. Samtalet varade i ungefär en timme.
0 € för PAM-medlemmar (norm. pris 200 €/timme).FÖRMÅN 200 €*
*Timkostnaden för en privat advokat är ca 200 €/timme.
Webbinarium om arbetshälsa.

0 € för PAM-medlemmar (norm. pris 117 €). FÖRMÅN 117 €
Utbildning i Jyväskylä inkl. hotell och måltider.

0 € för PAM-medlemmar
(norm. pris 370 €).
FÖRMÅN 370 €
Personlig karriärcoachning och jobbintervjuer i simulatorn. Coachning
inkl. handlingar som används i jobbsökningen.

0 € för PAM-medlemmar (norm. pris 300 €).FÖRMÅN 300 €
PAM:s ungdomsevenemang: aktuell information om förbundets verksamhet, escape room och middag.
0 € för PAM-medlemmar (norm. pris 75 €).FÖRMÅN 75 €
Holiday Club-lägenhet i Himos
för en helg med kompisgänget.

FÖRMÅN 225 €
300 € för PAM-medlemmar (norm. pris 525 €).FÖRMÅN 225 €
Fördelar+ 1287 €
Medlemsavgift– 265 €
Medlemsförmån+ 1022 €

Esimerkkilaskelma

Lön: 2 000€/kk, 25 000 €/vuosi
Medlemsavgift 1,5 %: 30 €/kk, 375 €/vuosi
Skatteavdrag: 110 €
Medlemsavgift i praktiken
265 €/år* (375 € – 110 €)
Fördelar + 1287 €
– medlemsavgift 265 €
= Medlemsförmån +1022 €

 

Sök