Hyppää sisältöön

Luottamusmiesten jatkokurssi (8.-10.10, 29.10.-1.11. ja 19.-21.11.) etäopetus

8.10. 11:00 - 21.11. 15:00
verkossa

3+4+3 pv. 8.-10.10, 29.10.-1.11. ja 19.-21.11.2024

Luottamusmiesten jatkokurssilla syvennetään luottamustehtävässä tarvittavaa osaamista.

Kurssin aikana tutkitaan luottamusmiehen eri rooleja työyhteisössä ja tunnistetaan, kuinka omaa osaamista voi kehittää luottamustehtävässä. Kurssilla opitaan mitä lomauttaminen tarkoittaa ja käsitellään työsuhteen päättämistä henkilöperusteisesta sekä tuotannollisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Lisäksi tutustaan yritystalouden perusteisiin ja yrityksen tunnuslukuihin. Kurssin aikana opitaan tunnistamaan luottamusmiehen vaikuttamismahdollisuuksia.

Kurssin käytyään opiskelija osaa kertoa, miten edistää yhteistoimintaa työpaikalla. Lisäksi opitaan tunnistamaan keinoja, joilla voi edistää omaa hyvinvointia.

Kurssista on mahdollisuus saada opintopisteet (4 op).

Kenelle: luottamusmiehille, joilla noin vuosi peruskurssin suorittamisesta

Lisätiedot

Kesto
3+4+3 pv. 8.-10.10, 29.10.-1.11. ja 19.-21.11.2024
Kohderyhmä
Luottamusmies
Tapahtuman luonne
Etäopetus
Aihealue
Työelämäosaaminen, Työhyvinvointi, Työsuojeluosaaminen
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen käynnissä
Tavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija:
• tunnistaa luottamusmiehen eri roolit työyhteisössä.
• osaa kertoa miten edistää yhteistoimintaa työpaikalla.
• tunnistaa luottamusmiehen vaikuttamismahdollisuuksia työelämässä.
• osaa erottaa henkilöön liittyvin syin tapahtuvan irtisanomisen ja taloudellisin ja tuotannollisin perustein tapahtuvan irtisanomisen.
• ymmärtää mitä lomauttaminen tarkoittaa.
• osaa kertoa, mitä tuloslaskelma ja tase tarkoittavat.
• tunnistaa keinoja, joilla edistää omaa hyvinvointia luottamustehtävässä.
• tunnistaa oman osaamisen ja omat kehittämisenkohteet luottamustehtävässä.
Sijainti
verkossa
Yhteystieto
koulutus@pam.fi
Kouluttaja
Marko Puukari

Haku