Hyppää sisältöön

Työsuojelun jatkokurssi (8.-10.10, 29.10.-1.11. ja 19.-21.11.) etäopetus

8.10. 11:00 - 21.11. 15:00

Aikataulu 3+4+3 pv. 8.-10.10., 29.10.-1.11. ja 19.-21.11.2024

Työsuojelun jatkokurssilla syvennetään peruskurssilla hankittua osaamista. Kurssilla opitaan tunnistamaan työsuojeluvaltuutetun eri rooleja työyhteisössä ja saadaan ymmärrystä työsuojelun yhteistoiminnan merkityksestä. Kurssin jälkeen osallistuja osaa kuvailla palvelualojen vaara- ja kuormitustekijöitä ja kertoa miten niihin puututaan. Lisäksi opitaan tunnistamaan työpaikalla tapahtuva epäasiallinen kohtelu ja miten siihen puututaan. Kurssilla käsitellään kiellettyjä syrjintäperusteita ja miten työsuojelu vaikuttaa yrityksen tunnuslukuihin. Lisäksi opitaan tunnistamaan keinoja, joilla voidaan edistää omaa hyvinvointia työsuojelutehtävässä.

Kurssista on mahdollisuus saada opintopisteet (4 op).

Kenelle: työsuojeluvaltuutetuille, joilla noin vuosi peruskurssin suorittamisesta.

Lisätiedot

Kesto
3+4+3 pv. 8.-10.10., 29.10.-1.11. ja 19.-21.11.2024
Kohderyhmä
Työsuojeluvaltuutettu
Tapahtuman luonne
Etäopetus
Aihealue
Työelämäosaaminen, Työhyvinvointi, Työsuojeluosaaminen
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen käynnissä
Tavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija:
• tunnistaa työsuojeluvaltuutetun eri roolit työyhteisössä.
• osaa kuvailla palvelualojen vaara- ja kuormitustekijöitä ja kertoa miten niihin puututaan.
• tunnistaa ja puuttua työpaikalla tapahtuvaan epäasialliseen kohteluun.
• tunnistaa keinoja, joilla edistää omaa hyvinvointia työsuojelutehtävässä.
• ymmärtää työsuojelun yhteistoiminnan merkityksen.
• osaa nimetä kielletyt syrjintäperusteet.
• osaa kertoa miten työsuojelu vaikuttaa yrityksen tunnuslukuihin.
• tunnistaa oman osaamisen ja omat kehittämisenkohteet työsuojelutehtävässä.
Yhteystieto
koulutus@pam.fi
Kouluttaja
Katja Noro

Haku