Lausunnot

 • Lausunto Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa- työryhmän väliraporttiin
  461,05 KB
 • 20-05-19 Lausunto kaupan toimialan tulevaisuusselontekoon. PDF
  496,53 KB
 • 20-05-11 Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle. HE 67 2020. Ravintolayritysten tukipaketti
  615,27 KB
 • 20-05-20 StVM ravintolat_HE 72_2020_tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen
  575,01 KB
 • 20-05-20 PAM_lausunto_TaV_ravintolat_HE 72_2020_tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen PDF
  530,39 KB
 • 20_05_20
  139,94 KB
 • Lausunto HE laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta. Esityksen mukaan laittoman uhkauksen syyteoikeutta koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi niin, että teko olisi virallisen syytteen alainen, jos laiton uhkaus kohdistuisi henkilöön hänen työtehtävänsä vuoksi eikä rikoksentekijä kuulu työpaikan henkilöstöön.
  577,14 KB
 • 20-03-25
  524,48 KB
 • 20-03-23
  447,19 KB
 • Kouvolan kaupunki, Elinvoiman kasvu ja Hyvinvoinnin kasvu -ohjelmat, palvelualoilla työskentelevät
  568,99 KB
 • 450,87 KB
 • 607,57 KB
 • 20-03-25
  529,18 KB
 • 2.12.2020 Koronapandemian johdosta tehdyt rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet vakavasti ravitsemisalan yritysten liikevaihtoihin ja alan työllisyyteen. On kohtuullista, että kynnys rajoituksista johtuvien koronahyvitysten hakuun on erityisesti pienille yrityksille alhainen.
  430,47 KB
 • 1150,01 KB
 • 547,48 KB
 • 20-04-08
  432,38 KB
 • 2553,67 KB
 • 577,91 KB
 • 20-04-02
  543,95 KB
 • 20-04-09
  592,17 KB
 • 11.12.2020 Kuten hallituksen esityksessä todetaan, yksi veronumeron sisältävän tunnistekortin käyttövelvollisuuden keskeisistä tavoitteista on tuoda ulkomaiset työntekijät verovalvonnan piiriin. Tämä tavoite saavutettaisiin laajemmin, jos veronumerokäytäntö ulotettaisiin myös ulkomaisia työntekijöitä merkittävästi työllistäville palvelualoille. Käyttöönoton laajentamisella olisi suotuisia vaikutuksia myös muun muassa julkiseen talouteen.
  580,70 KB
 • 28.10.2020
  466,94 KB
 • 23.11.2020
  550,29 KB
 • 1101,20 KB
 • Puhelinpalvelu ma–pe

  Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

  Jäsenyys ja liittyminen 
  Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
  030 100 600 klo 10-14

  Jäsenten työsuhdeasiat
  Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
  030 100 620 klo 10-14

  Työttömyyskassa,
  Unemployment benefit advice,
  Arbetslöshetsskydd

  020 690 211 klo 10-14

  Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
  Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
  030 100 640 klo 10-14

  Membership services in English
  Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
  030 100 630 klo 10-14

  Employment advice in English
  Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
  030 100 625  klo 10-14

  Muut palvelukanavat

  Siirry Yhteystiedot-sivulle