Lausunnot

  Kansio

Lausunnot

Otsikko   Kuvaus   Tiedoston koko  
Declaration UNI Europa - CoESS refugees Declaration UNI Europa - CoESS refugees 53,72 KB
Digitaalisen liiketoiminnan esteet ja lainsäädännölliset kehittämistarpeet 4.6.2015 341,27 KB
Eduskunnan talousvaliokunta kuuleminen 25.2.2014 278,67 KB
Eurooppalainen palvelukortti kannanotto 15.6.2017 213,58 KB
HE laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta 13.1.2015 281,84 KB
Hakuko Oy sovellettava työehtosopimus 4.8.2014 198,10 KB
Harmaan talouden torjuntatoimenpiteiden arviointi 3.2.2015 541,51 KB
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon perusteiden luonnos 30.8.2017 97,05 KB
Hiusalan perustutkinnon perusteiden luonnos 4.6.2014 270,90 KB
Hotelli, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon perusteiden luonnos 15.5.2014 273,55 KB
Itä-Vantaan tv-huolto Oy toimihenkilöihin sovellettava työehtosopimus 20.10.2015 411,08 KB
Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus 2014 26.1.2015 490,94 KB
Kauneudenhoitoalan perusteiden perustutkinnon luonnos 4.6.2014 270,92 KB
Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon perusteiden luonnos 15.5.2014 271,13 KB
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden luonnos 15.5.2014 272,32 KB
Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle 26.10.2016 345,41 KB
Lausunto hallituksen esitykseen tupakkalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi 14.3.2016 327,44 KB
Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietintöön 18.6.2015 322,41 KB
Lausunto järjestyslain 22 §n ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §n muuttamisesta 26.2.2016 298,72 KB
Lausunto yksityistä turvallisuusalaa koskevista asetusluonnoksista 11.3.2015 310,56 KB
Liiketalouden perusteiden perustutkinnon luonnos 4.6.2014 271,06 KB
Logistiikan perustutkinnon perusteiden luonnos 4.6.2014 272,73 KB
Luonnos ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattorin ehdotukseksi koordinaatiorakenteen luomiseksi 13.1.2015 264,72 KB
Lähiesimiehen ammattitutkinto 2.1.2014 268,43 KB
Lääkealan perustutkinnon perusteiden luonnos 4.6.2014 270,34 KB
Matkailualan perustutkinnon perusteiden luonnos 15.5.2014 271,50 KB
Nollasopimusten kieltäminen lailla 31.3.2016 299,85 KB
PAM Luonnos hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi 16.1.2017 295,08 KB
PAMin esitykset hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan 25.9.2015 397,81 KB
PAMin lausunto Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista 21.12.2016 459,67 KB
PAMin lausunto HE eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 4.10.2017 450,40 KB
PAMin lausunto HE eduskunnalle laiksi eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista 27.2.2017 242,28 KB
PAMin lausunto HE laeiksi työsopimuslain, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja valtion virkamieslain muuttamisesta 23.11.2017 413,43 KB
PAMin lausunto HE luonnos kaupan aukiololaki 16.9.2015 492,87 KB
PAMin lausunto Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmasta 2040 ja maakuntaohjelmasta 2018-2021 30.8.2017 251,52 KB
PAMin lausunto TEMille työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto Eures 24.10.2017 321,93 KB
PAMin lausunto biologiset altisteet 4.4.2017 257,50 KB
PAMin lausunto eduskunnalle pakkotyöstä 18.5.2016 297,25 KB
PAMin lausunto eduskunnalle yksityisistä turvallisuuspalveluista 20.5.2016 295,36 KB
PAMin lausunto eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle jaettu ymmärrys työn murroksesta 16.11.2017 455,07 KB
PAMin lausunto eduskunnan työelämä ja tasa-arvo sekä hallintovaliokunnalle HE 80 2017 vp 26.9.2017 455,87 KB
PAMin lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle koskien arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 17.11.2016 271,14 KB
PAMin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta 20.11.2015 382,36 KB
PAMin lausunto ihmiskaupan vastaisen koordinaation jatkon järjestämisestä 30.8.2017 259,80 KB
PAMin lausunto liiketoiminnan perustutkinnon perusteiden luonnos 4.10.2017 671,12 KB
PAMin lausunto liikunnanohjauksen perustutkinnon perusteiden luonnos 13.10.2017 232,26 KB
PAMin lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kausityölain soveltamisesta 13.10.2017 318,06 KB
PAMin lausunto lääkealan perustutkinnon perusteiden luonnos 24.10.2017 442,66 KB
PAMin lausunto majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 4§:n muuttamisesta 20.10.2016 322,92 KB
PAMin lausunto palvelulogistiikan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta 8.5.2017 345,60 KB
PAMin lausunto ravintola- ja catering-alan perustutkinnon sekä matkailualan perustutkinnon perusteiden luonnokset 26.9.2017 349,63 KB
PAMin lausunto työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön kuulemistilaisuuteen yritystukien uudistamisesta 13.10.2017 408,84 KB
PAMin tavoitteet alkoholipolitiikassa 23.3.2016 392,21 KB
Puhtaus ja kiinteistöpalvelualojen ammattitutkinto 23.3.2017 160,71 KB
Puhtaus ja kiinteistöpalvelualojen erityisammattitutkinto 23.3.2017 118,82 KB
Puhtaus ja kiinteistöpalvelualojen perustutkinto 23.3.2017 169,80 KB
Raja Clean Oy, työntekijöiden työsuhteeseen sovellettava työehtosopimus 28.2.2014 64,37 KB
Ravintolakokin ammattitutkinnon perusteiden luonnos 11.2.2015 299,76 KB
Ruokamestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnos 5.5.2014 394,60 KB
SAK:n sääntöuudistus 22.5.2014 310,90 KB
Siivoustyönohjaajan ja siivousteknikon erikoisamtutkintojen per.luonnos 11.2.2015 301,14 KB
Suurtalouden ammattitutkinnon perusteiden luonnos 11.2.2015 297,84 KB
Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 8.10.2014 288,32 KB
Tilaajavastuulain toimivuutta ja muutostarpeita selvittäneen työryhmän mietinnöstä 5.5.2014 283,96 KB
Turvallisuusalan perustutkinnon perusteiden luonnos 4.6.2014 271,24 KB
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon perusteet 21.12.2016 124,42 KB
Yksityisistä turvallisuuspalveluista 6.10.2014 365,58 KB