Jäsenmaksuperinnän aloitus 

Perintäsopimus on valtakirja, jolla työntekijä valtuuttaa työnantajan pidättämään jäsenmaksut palkasta. Jäsenmaksujen perintäsopimus on täytettävä, ja toimitettava liittoon käsiteltäväksi aina ennen perinnän aloittamista. Jäsenmaksujen perinnän aloituspäiväksi merkitään palkkakauden alkupäivä, ei palkanmaksupäivä.

Perinnän keskeytyksestä ja päättymisestä tulee ilmoittaa liittoon. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti perinnän keskeytys- / päättymisilmoituslomakkeella.

Kun työntekijä on jo PAMin jäsen

Mikäli työntekijä on jo liiton jäsen, voidaan perintä aloittaa työnantajan allekirjoituspäivään nähden kuluvan tai seuraavan palkanmaksukauden alusta.Perintä on usein selkeintä aloittaa seuraavan palkkakauden alusta.

Kun työntekijä ei ole vielä PAMin jäsen

Sääntöjen mukaan jäsen hyväksytään liiton ja työttömyyskassan jäseneksi aikaisintaan siitä päivästä kun liittymislomake on saapunut liittoon. Jäsenellä on mahdollisuus maksaa itse liittymispäivän ja työnantajaperinnän välinen aika.

Liittymislomakkeen voi täyttää jäsenen kanssa tästä, jolloin uuden jäsenen liittymispäiväksi tulee tämä päivä. Samalla jäsen voi valtuuttaa PAMin toimittamaan perintäsopimuksen suoraan työnantajalle.

 • Inkasseringsavtal för medlemsavgift
  331,76 KB
 • 393,42 KB
 • Suomi
  75,18 KB
 • 74,85 KB
 • 74,27 KB
 • 135,45 KB
 • 112,25 KB
 • Puhelinpalvelu ma–pe

  PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

  Jäsenyys ja liittyminen 

  030 100 600 klo 10-14

  Jäsenten työsuhdeasiat

  030 100 620 klo 10-14

  Työttömyyskassa,
  Unemployment benefit advice,
  Arbetslöshetsskydd

  020 690 211 klo 10-14

  Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

  030 100 640 klo 10-14

  Membership services in English

  030 100 630 klo 10-14

  Employment advice in English

  030 100 625  klo 10-14

  Muut palvelukanavat

  Siirry Yhteystiedot-sivulle