Jäsenmaksuselvitykset

Yrityskohtaisilla viitteillä tilittävän työnantajan on tehtävä liitolle perimistään ja tilittämistään jäsenmaksuista jäsenkohtaiset selvitykset kuukausittain tai neljännesvuosittain aina selvitettävää kautta seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä.

Selvitykset sähköisessä muodossa, liittotunnus 019

Toivomme saavamme selvitystiedot ensisijaisesti konekielisessä muodossa. Sähköiseen toimitukseen Internetin kautta voi käyttää Tyvi-palvelua. Tyvi-palveluun voi tutustua alla olevien yritysten sivuilla. Lisätietoja voi kysellä oman palkkahallinnon neuvontapalvelusta tai TYVi-operaattoreilta.

Aditro: www.aditro.fi
OpusCapita: www.tyvi.fi
CGI: www.tyvi-palvelu.fi

Selvitykset paperimuodossa

Selvitysluettelot voi toimittaa myös työnantajan omalla tai liiton lähettämällä paperilomakkeella. Liitto lähettää tammikuun alussa esitäytetyt selvitysluettelot niille työnantajille jotka ovat ilmoittaneet sellaisen tarvitsevansa.

Selvitysluettelossa tulee olla selkeästi näkyvissä:

  • Jäsenen nimi ja henkilötunnus
  • Maksun määrä ja aika, jolta maksu on peritty.
  • Työnantajan Y-tunnus ja nimi

Käsittelyn nopeuttamiseksi toivomme luettelon olevan aakkosjärjestyksessä ilman ammattiosastoittain erittelyä.

Selvitystiedot voi lähettää turvallisesti tatilitykset@pam.fi osoitteeseen turvapostin kautta.

Selvitykset voi myös lähettää liittoon postitse osoitteella Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Jäsenrekisteri, PL 54, 00531 Helsinki tai faksilla 020 774 2275