Kuka voi liittyä PAMiin

Päivitetty: 28.12.2021

Voit liittyä PAMiin, jos olet töissä yksityisellä palvelualalla, esimerkiksi myyjänä, tarjoilijana, siivoojana tai vartijana, opiskelet palvelualan ammattiin, olet esimiehenä palvelualalla tai työllistät itsesi ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. 

Jäseneksi voit liittyä, kun

 • olet töissä yksityisellä palvelualalla
 • olet esimiehenä palvelualalla
 • opiskelet palvelualan ammattiin
 • työllistät itsesi ammatinharjoittajana tai yrittäjänä.

Liity jäseneksi täällä.

Jäseneksi ei voi liittyä

vanhempainvapaan, työttömyyden, lomautuksen tai muun sellaisen vapaan aikana, jolloin sinulla ei ole palkkatuloja.

Opiskelijat ja nuoret

PAMiin kannattaa liittyä jo opiskeluaikana, jos opiskelet palvelualan ammattiin ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa. PAMissa opiskelijajäsenyys on ilmainen. Jos opintojen ohella teet töitä, sinun kannattaa liittyä varsinaiseksi jäseneksi, jolloin maksat jäsenmaksua. Tällöin olet oikeutettu työsuhdeneuvontaan ja mahdollisesti myönnettävään oikeusapuun. 

Kesätöissä tai satunnaisissa töissä palvelualalla?

PAMiin kannattaa liittyä silloinkin, jos menet kesätöihin palvelualalle tai työskentelet palvelualalla vaikka opintojen lomassa.  Koskaan ei tiedä, millaisten kysymysten eteen joudut työpaikalla, ja liitosta saat apua mm. työsuhdetta ja palkkaa koskevissa asioissa. Varsinaisena jäsenenä kerrytät myös työssäoloehtoa ansiopäivärahaa varten. Työssäoloehto kertyy, kun työskentelet vähintään 18 h/vko.

Vaikka olisit töissä väliaikaisesti yksityisellä palvelualalla, liiton jäsenyys kannattaa. Jos myöhemmin vaihdat alaa, voit vaihtaa myös liittoa.

Entä jos olen ammatinharjoittaja tai työllistän itseni?

Itsensä työllistävät ammatinharjoittajat ja yrittäjät voivat liittyä liiton yrittäjäjäseniksi, mutta eivät voi kuulua Palvelualojen työttömyyskassaan. Yrittäjäjäsenenä maksat jäsenmaksun eläkevakuutusmaksun perusteena olevasta ansiotulosta.

Yrittäjien jäsenyyden esteet

Yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka

 • on YEL- tai MYEL- vakuutusvelvollinen
 • tai kuuluu muun lakisääteisen eläkevakuutuksen piiriin ja
  • työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, josta hänellä on vähintään 15 % osakepääomasta tai vastaava määräämisvalta
  • työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, josta hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 % osakepääomasta tai vastaava määräämisvalta
  • joka työskentelee ilman johtavaa asemaa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 50 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta
  • työskentelee muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä itsellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa katsotaan olevan edellä mainituissa kohdissa sanottua vastaava määräämisvalta

Yrittäjiksi katsotaan myös kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yrityksessä työskentelevät perheenjäsenet, sekä toiminimen haltijan perheenjäsenet.

Johtavaksi asemaksi katsotaan toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai vastaava. Perheenjäseneksi katsotaan avio- tai avopuoliso ja yrittäjälle suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa sukua oleva, samassa taloudessa asuva henkilö.

Jos siis omistat työnantajayhtiöstäsi em. osuuksia, sinut katsotaan pääsääntöisesti yrittäjäksi työttömyysturvassa. Tästä johtuen et ole mahdollisesti oikeutettu saamaan päivärahaa palkansaajakassasta.

Yrittäjien ja perheenjäsenten työttömyysturvaa voi tiedustella Suomen yrittäjäin työttömyyskassasta

johtava asema = toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai vastaava

perheenjäsen = avio- tai avopuoliso ja yrittäjälle suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa sukua oleva, samassa taloudessa asuva henkilö.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme