Kuka voi liittyä PAMiin

Päivitetty: 25.02.2021

Voit liittyä PAMiin, jos olet töissä yksityisellä palvelualalla, esimerkiksi myyjänä, tarjoilijana, siivoojana tai vartijana, opiskelet palvelualan ammattiin, olet esimiehenä palvelualalla tai työllistät itsesi ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. 

Jäseneksi voit liittyä, kun

 • olet töissä yksityisellä palvelualalla
 • olet esimiehenä palvelualalla
 • opiskelet palvelualan ammattiin
 • työllistät itsesi ammatinharjoittajana tai yrittäjänä.

Liity jäseneksi täällä.

Jäseneksi ei voi liittyä

vanhempainvapaan, työttömyyden, lomautuksen tai muun sellaisen vapaan aikana, jolloin sinulla ei ole palkkatuloja.

Opiskelijat ja nuoret

PAMiin kannattaa liittyä jo opiskeluaikana, jos opiskelet palvelualan ammattiin ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa. PAMissa opiskelijajäsenyys on ilmainen. Jos opintojen ohella teet töitä, sinun kannattaa liittyä varsinaiseksi jäseneksi, jolloin maksat jäsenmaksua. Tällöin olet oikeutettu työsuhdeneuvontaan ja mahdollisesti myönnettävään oikeusapuun. 

Kesätöissä tai satunnaisissa töissä palvelualalla?

PAMiin kannattaa liittyä silloinkin, jos menet kesätöihin palvelualalle tai työskentelet palvelualalla vaikka opintojen lomassa.  Koskaan ei tiedä, millaisten kysymysten eteen joudut työpaikalla, ja liitosta saat apua mm. työsuhdetta ja palkkaa koskevissa asioissa. Varsinaisena jäsenenä kerrytät myös työssäoloehtoa ansiopäivärahaa varten. Työssäoloehto kertyy, kun työskentelet vähintään 18 h/vko.

Vaikka olisit töissä väliaikaisesti yksityisellä palvelualalla, liiton jäsenyys kannattaa. Jos myöhemmin vaihdat alaa, voit vaihtaa myös liittoa.

Entä jos olen ammatinharjoittaja tai työllistän itseni?

Itsensä työllistävät ammatinharjoittajat ja yrittäjät voivat liittyä liiton yrittäjäjäseniksi, mutta eivät voi kuulua Palvelualojen työttömyyskassaan. Yrittäjäjäsenenä maksat jäsenmaksun eläkevakuutusmaksun perusteena olevasta ansiotulosta.

Yrittäjien jäsenyyden esteet

Yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka

 • on YEL- tai MYEL- vakuutusvelvollinen
 • tai kuuluu muun lakisääteisen eläkevakuutuksen piiriin ja
  • työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, josta hänellä on vähintään 15 % osakepääomasta tai vastaava määräämisvalta
  • työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, josta hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 % osakepääomasta tai vastaava määräämisvalta
  • joka työskentelee ilman johtavaa asemaa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 50 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta
  • työskentelee muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä itsellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa katsotaan olevan edellä mainituissa kohdissa sanottua vastaava määräämisvalta

Yrittäjiksi katsotaan myös kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yrityksessä työskentelevät perheenjäsenet, sekä toiminimen haltijan perheenjäsenet.

Johtavaksi asemaksi katsotaan toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai vastaava. Perheenjäseneksi katsotaan avio- tai avopuoliso ja yrittäjälle suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa sukua oleva, samassa taloudessa asuva henkilö.

Jos siis omistat työnantajayhtiöstäsi em. osuuksia, sinut katsotaan pääsääntöisesti yrittäjäksi työttömyysturvassa. Tästä johtuen et ole mahdollisesti oikeutettu saamaan päivärahaa palkansaajakassasta.

Yrittäjien ja perheenjäsenten työttömyysturvaa voi tiedustella Suomen yrittäjäin työttömyyskassasta

johtava asema = toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai vastaava

perheenjäsen = avio- tai avopuoliso ja yrittäjälle suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa sukua oleva, samassa taloudessa asuva henkilö.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle