Luottamushenkilöt työparina

Mitä tekee valtuutettu, mitä luottamusmies?

Työsuojeluvaltuutetun vastuulle kuuluvat työpaikan fyysiset olosuhteet, turvallisuuden hallinta ja työaikasuojelu. Myös työpaikan ilmapiiri, johtamiskulttuuri ja kuormitustekijät, mukaan lukien ylityömäärät, ovat työsuojelun toimikenttää.

Luottamusmiehen aluetta on ollut perinteinen edunvalvonta, työehdot, työsopimuksiin ja työehtosopimukseen liittyvät tulkintaerimielisyydet, irtisanomiseen ja palkkoihin liittyvät asiat.

Nykyään työsuojeluvaltuutetun ja luottamusmiehen vastuualueet menevät limittäin aiempaa enemmän. Esimerkiksi luottamusmiestä kiinnostavat ylitöiden määrät oikean palkan ja osa-aikaisten työsuhteiden näkökulmasta, ja työsuojeluvaltuutettua ylikuormittumisen uhan näkökulmasta.

Parhaimmillaan työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies toimivat työparina tukien toisiaan ja arvioiden eteen tulevia asioita useasta näkökulmasta.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle