Vartiointialan työehtosopimus

Päivitetty: 19.09.2022

Vartiointialan työehtosopimuksessa on sovittu alan vähimmäistyöehdoista. Esimerkiksi vartija, arvokuljettaja, järjestyksenvalvoja ja turvatarkastaja löytävät sopimuksesta työaikaa koskevat määräykset sekä tiedon, millainen palkka ja sairausajan palkka hänelle kuuluu maksaa. Ehdot ovat minimiehtoja. 

PAM neuvottelee vartiointialan työehtosopimuksen alan yrityksiä edustavan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kanssa.

Vartiointialan työtehtäviä ovat mm. valvonta- ja vartiointitehtävät, arvokuljetustehtävät, hälytyskeskus- ja palvelukeskustehtävät, turvatarkastustehtävät, järjestyksenvalvontatehtävät, ja näihin läheisesti liittyvät tehtävät.

Vartiointialan työehtosopimusta sovelletaan kaikissa vartioimisliiketoimintaa harjoittavien yritysten palveluksessa olevien työntekijöiden työsuhteissa. Työehtosopimuksen alaisissa töissä työskentelee Suomessa noin 8000 työntekijää.


Vartiointialan työehtosopimus 1.4.2022 - 31.3.2024

Työehtosopimuksen näköisversiota voit selailla täällä.
 


Sisällysluettelo


Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna

Vartiointialan työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.4.2022 - 31.3.2024 (1+1 vuotta). Toisen vuoden korotuksesta neuvotellaan 15.1.2023 mennessä. Jos sopimukseen ei päästä, työehtosopimus on irtisanottavissa normaalilla kuukauden irtisanomisajalla päättymään 31.3.2023.
 

Palkkoihin ja lisiin 1,9 % prosentin yleiskorotus

Vartiointialalle tulee 1,9% prosentin yleiskorotus palkkoihin, tasopalkkoihin ja lisiin 1.7.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Lisäksi luottamusmieskorvauksia korotetaan 1,9 % 1.7.2022 alkaen tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Sopimuskauden toisesta palkankorotuksesta sovitaan 15.1.2023 mennessä. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 31.3.2023.

Palkkataulukot 1.7.2022 alkaen
 

Uusi vaativuustaso kattamaan sairaalavartioinnin tehtäviä

PAMin pitkäaikaisena tavoitteena on kehittää palkkausta vastaamaan paremmin eri tehtävien työnvaativuutta. Osana tätä työtä tällä kierroksella PAM tavoitteli parannusta sairaalavartijoiden tasopalkkaan. Tämä tavoite saavutettiin.

 • Työehtosopimukseen lisättiin uusi vaativuustaso III A, joka koskee tietyissä yliopistollisissa sairaaloissa ja keskussairaaloissa suoritettavia tehtäviä. Uuden vaativuustaso III A:n palkat määräytyvät nykyisen taso III ja IV puolivälistä.
 • Uusi tasopalkka III A tulee voimaan 1.7.2022, jollei paikallisesti toisin sovita työnantajan ja pääluottamusmiehen kesken.
 • Uusi tasopalkka tuo kuukausipalkkaiselle työntekijälle noin 60-70€:n palkankorotuksen kuukaudessa.
   

Yhdenmukaisuutta varoituskäytänteisiin

PAMin tavoitteena oli kirjaus, että luottamusmies saisi tiedon työntekijälle annetusta varoituksesta. Tässä onnistuttiin.

 • Uudessa työehtosopimuksessa on liittojen suositus, että työntekijälle annettu varoitus annetaan tiedoksi yrityksen pääluottamusmiehelle.
   

Sairausajan palkkaa koskeva soveltamisohje

Työehtosopimukseen lisättiin sairausajan palkkaa koskeva soveltamisohje: Jos työntekijän työkyvyttömyys saman sairauden johdosta alkaa uudelleen 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jolta hänelle viimeksi suoritettiin työnantajan maksamaa sairausajan palkkaa, ei työntekijä ole oikeutettu uuteen sairausajan palkan jaksoon, vaan sairausajan palkkaa maksetaan yhteensä enintään edellä mainitulta ajanjaksolta. Tätä on toteutettu käytännössä alalla jo pitkään.
 

Työryhmä selvittämään perhevapaauudistuksen vaikutuksia 

PAMin tavoitteli myös perhevapaauudistuksen oikeudenmukaista toteuttamista työehtosopimuksessa.

 • Neuvotteluosapuolet sopivat perhevapaauudistuksesta koskevasta työryhmästä, jonka tehtävänä on varmistaa, että perhevapaauudistuksesta johtuvat muutostarpeet työehtosopimukseen toteutetaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Työryhmä selvittää perhevapaauudistuksen vaikutuksia työehtosopimukseen 31.5.2022 mennessä.
   

TT-SAK Irtissanomissuojasopimuksen mukainen takaisinottoaika lyhenee

TT-SAK irtisanomissuojasopimuksen mukaan takaisinottoaika muuttuu 6 kuukaudesta työsopimuslain mukaiseen 4 kuukauteen.
 

Muita muutoksia

Liitot sopivat lisäksi tilastoyhteistyöstä, jonka avulla neuvotteluosapuolet voivat muodostaa paremmin yhteisen tilannekuvan sopimusalasta ja kustannuslaskentaa voidaan helpottaa tulevaisuudessa.

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme