Vartiointialan työehtosopimus

Päivitetty: 30.05.2023

Vartiointialan työehtosopimuksessa on sovittu alan vähimmäistyöehdoista. Esimerkiksi vartija, arvokuljettaja, järjestyksenvalvoja ja turvatarkastaja löytävät sopimuksesta työaikaa koskevat määräykset sekä tiedon, millainen palkka ja sairausajan palkka hänelle kuuluu maksaa. Ehdot ovat minimiehtoja. 

PAM neuvottelee vartiointialan työehtosopimuksen alan yrityksiä edustavan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kanssa.

Vartiointialan työtehtäviä ovat mm. valvonta- ja vartiointitehtävät, arvokuljetustehtävät, hälytyskeskus- ja palvelukeskustehtävät, turvatarkastustehtävät, järjestyksenvalvontatehtävät, ja näihin läheisesti liittyvät tehtävät.

Vartiointialan työehtosopimusta sovelletaan kaikissa vartioimisliiketoimintaa harjoittavien yritysten palveluksessa olevien työntekijöiden työsuhteissa. Työehtosopimuksen alaisissa töissä työskentelee Suomessa noin 8000 työntekijää.

Vartiointialan työehtosopimus 1.4.2023 - 31.3.2025

 

Vartiointialalle hyväksyttiin uusi työehtosopimus 31.3.2023.

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna? 

 


Sopimuskausi

Vartiointialan työehtosopimuksen sopimuskausi on kaksivuotinen ajalle 1.4.2023 - 31.3.2025. 
 

Palkkoihin ja lisiin 6 % prosentin korotus sopimuskauden aikana

Palkkoja, tasopalkkoja, kaikkia työaikalisiä (ilta-, yö- ja lauantaityölisiä) sekä luottamusmieskorvauksia korotetaan ensimmäisen kerran 4 prosenttia 1.6.2023 alkaen ja toisen kerran 2 prosenttia 1.6.2024 alkaen.

Katso tästä palkkataulukot 1.6.2023 alkaen 
 

Parannuksia perhevapaiden ajan palkanmaksuun 

Ei-synnyttävän vanhemman vanhempainvapaan palkallinen jakso piteni 6 päivästä 36 päivään ensimmäisen vanhempainrahapäivän ajalta. Synnyttävän vanhemman palkka on raskausvapaan ajalta 40 päivää sekä 36 päivää vanhempain vapaata ajalta. Muutokset astuvat voimaan 1.4.2023.
 

Työryhmä arvioimaan sisäministeriön asettaman työryhmän vaikutuksia työehtosopimuksen sisältöön 

Sisäministeriö asetti 27.1.2023 työryhmän arvioimaan yksityisen turvallisuusalan ohjausta, valvontaa ja koulutusta (VN/2135/2023-SM-2). Liitot sopivat uudessa sopimuksessa perustavansa työryhmän, jonka tehtävänä on seurata sisäministeriön asettaman turvallisuusalaa koskevan työryhmän työtä ja arvioida sen mahdollisia vaikutuksia alan työehtosopimuksen sisältöön.

Lisäksi uudessa sopimuksessa ajantasaistettiin koulutuslisään oikeuttavia tutkintonimikkeitä, joiden osalta työtä jatketaan myös perustettavassa työryhmässä.

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 ma-pe klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 vardagar kl.  10-14

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 ma-pe klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 vardagar kl.  10-14

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme