Hyppää sisältöön
Uutiset

05.06.2024 13:07

Annika Rönni-Sällinen jatkaa SAK:n edustajiston puheenjohtajana

Annika Rönni-Sällinen valittiin SAK:n edustajiston puheenjohtajaksi 4.6. Edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa SAK:ssa.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtajaAnnika Rönni-Sällinen jatkaa edustajiston puheenjohtajana tulevan nelivuotiskauden.

SAK:n edustajiston järjestäytymiskokous päätti tiistaina 4.6. edustajiston kokoonpanosta tulevalle nelivuotiskaudelle 2024~2028. Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen jatkaa edustajiston puheenjohtajana tulevan nelivuotiskauden. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Teollisuusliiton Arto Liikanen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi JHL:n Miikka Kortelainen.

Esitys työllistämisvelvoitteesta edustajistolle 

PAM vaatii SAK:n edustajistolle jättämässään esityksessä yrityksille työllistämisvelvoitetta, jonka voisi määrittää esimerkiksi yrityksen kokoluokan perusteella. Palkkatukityöllistäminen on ajettu alas, joten yritysten pitäisi nyt ottaa suurempi vastuu palkkatuki- ja muusta työllistämisestä tarjoamalla kokoaikaista työtä, joka takaa toimeentulon ja elämisen ilman täydentäviä etuuksia.

Lisäksi työnantajien tarpeista lähtevä osa-aikatyö tulisi kieltää ja osa-aikatyön tulisi perustua vain työntekijän tarpeisiin, kuten työkykyyn tai elämäntilanteeseen.  Osa-aikatyöt eivät takaa riittävää toimeentuloa ja johtavat työssäkäyvien köyhyyteen. Vuonna 2022 Suomessa oli 101 000 palkansaajaa osa-aikatyössä, koska heille ei ollut tarjolla kokoaikatyötä.

Esityksestä antamansa päätöksen mukaan SAK vaikuttaa siihen, että yritysten työllistämisvelvoitetta tai -kiintiöitä selvitetään. Lisäksi se jatkaa vaikuttamistyötään työlainsäädännön kehittämiseksi niin, että työnantaja-aloitteisen osa-aikatyön teettämiselle tulee olla perusteltu syy.

SAK:n edustajiston päätöksiin ja linjauksiin voi tutustua tarkemmin SAK:n sivuilta.

Avainsanat:

toimeentulo työllisyys

Haku