Hyppää sisältöön
Tiedotteet

19.06.2024 14:29

Ansioturvan porrastus läpi eduskunnassa – lisää naisiin ja pienituloisiin osuvaa kurjistamista

Pienituloisilta ansiopäivärahan tasoa ja kestoa dramaattisesti leikkaava porrastusuudistus hyväksyttiin tänään eduskunnassa. ”Hallitus jatkaa johdonmukaista linjaansa leikata niiltä, joiden toimeentulo on epävarminta”, Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen toteaa.

Annika Rönni-Sällinen seisoo kädet puuskassa.
PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen

Porrastuksessa ansiopäiväraha laskee työttömyyden jatkuessa. Ansiopäivärahaa alennettaisiin ensimmäisen kerran, kun työttömyyspäivärahaa on maksettu 40 työttömyyspäivältä. Silloin ansiopäiväraha laskisi 20 prosenttia. Toisen kerran päivärahaa leikattaisiin 25 prosentilla, kun sitä on maksettu 170 työttömyyspäivältä.

Ansiosidonnaisen päivärahan porrastus leikkaa pienituloisten ansiopäivärahan tasoa dramaattisesti. Porrastus syö käytännössä ansio-osan, jolloin ansiopäivärahan enimmäiskesto lyhenee pienituloisilta.

– Porrastuksella luodaan ansiosidonnaisen kestolle eri pituudet eri tuloluokkiin. Arvioidaan, että noin 15–20 prosenttia Palvelualojen työttömyyskassan etuudensaajista putoaa porrastuksen myötä peruspäivärahalle, Rönni-Sällinen kertoo.

Toimeentulo heikkenee

Rönni-Sällisen mukaan porrastus kohdistuu erityisesti palvelualojen työntekijöihin ja naisiin. Naiset ovat enemmistönä palvelualoilla ja he ovat miehiä pienituloisempia.

Palvelualojen työttömyyskassan jäsenistä 21 % sai kassan maksamaa etuutta, kun kaikkien kassojen jäsenistä etuuksia sai 13 %.(Finanssivalvonta 2022). Tilannetta selittää vastentahtoinen osa-aikatyö, jonka perusteella haetaan soviteltua päivärahaa. Alalla tarjolla olevista työsuhteista suuri osa on osa-aikaisia.  

– Ratkaisulla heikennetään nimenomaan naisten oikeutta ansioturvaan. Alan työntekijöiden toimeentulo heikkenee pysyvästi, sillä alan työvoiman käyttö tuskin muuttuu porrastuksen myötä, Rönni-Sällinen arvioi.

Moni voikin ajatutua toimeentulotuen saajaksi.

– Täytyy toivoa, ettei hallitus innostu sorkkimaan vielä sunnuntaikorvauksia, sillä ne ovat merkittäviä monen alalla työtä tekevän toimeentulon kannalta.

Ikääntyneiden vaikea työllistyä

Eduskuntaan tänään keskiviikkona hyväksymät uudistukset astuvat voimaan syyskuun alussa. Ansioturvan porrastuksen lisäksi hyväksyttiin työllistämisvelvoitteen lakkauttaminen, ja jatkossa palkkatuettu työ ei enää kerrytä työttömyysturvan työssäoloehtoa.

PAMin jäsenkysely kertoo, että 57 vuotta täyttäneistä työttömistä jäsenistä 81 prosenttia kokee iän olevan suurin este heidän työllistymisellensä.

– Ikääntyneiden työllistyminen on vaikeaa ja työllistämisvelvoitteen poisto vaikeuttaa sitä rajusti. Kun palkkatuettu työ ei kerrytä työssäoloehtoa, heidän mahdollisuutensa parantaa toimeentuloaan on vähäinen, Rönni-Sällinen sanoo.

Esimerkkejä päivärahan määrän alentumisesta

Haku