Hyppää sisältöön
Artikkelit

26.08.2022 12:30

Elin Sundback on työntekijöiden tukena Ahvenanmaalla

Jokapaikanhöyläksi itseään kutsuva Elin Sundback antaa lausuntoja maakuntapäiville, kokoustaa yhdistyksissä ja oikoo PAMin jäsenten väärin tehtyjä palkkalaskelmia.

Asiamies Elin Sundback on työsuhteessa palvelualojen ammattiliitoon PAMiin. Hänen palkkakustannuksiinsa osallistuvat myös SAK, PAU, Teollisuusliitto ja elintarviketyöläisten liitto SEL sekä jossain määrin myös Merimiesunioni.

Miten työskentely monelle taholle onnistuu?

”Kyllä se onnistuu, kun on tällainen jokapaikanhöylä. Annan lausuntoja SAK:n nimissä Ahvenanmaan maakuntapäivillä (lagtinget), osallistun eri liittojen paikallisten yhdistysten kokouksiin ja koulutustapahtumiin.”

”Lisäksi hoidan PAMin jäsenten työsuhdeasioita ja valvon työehtosopimuksien noudattamista, koska monessa yrityksessä ei ole täällä luottamusmiestä”, toteaa Sundback.

Hänen mielestään olisikin tärkeää, että niin työntekijät kuin työnantajat järjestäytyisivät omaan liittoonsa myös Ahvenan-maalla. Silloin työehtosopimusten ja työelämän lakien tuntemus työpaikoilla olisi arkipäiväistä.

”Ruotsinkielinen jäsenpalvelu on tärkeä asia.”

Sundback koordinoi SAK:n liittojen yhteisiä koulutustilaisuuksia Ahvenanmaan osalta. Useimmiten ahvenanmaalaiset aktiivit osallistuvat koulutuksiin Manner-Suomessa, mutta joskus mannersuomalaiset tulevat kouluttautumaan saarimaakuntaan. Lisäksi hän kannustaa paikallisia aktiiveja osallistumaan liittojen yhdistystoimintaan.

”Toimin monella ay-työn tasolla ylhäältä alas saakka”, kertoo Vaasan lähellä syntynyt ja Turussa opiskellut Sundback, jolla on toki tukevat ahvenanmaalaiset juuret.

Maakunnan ja mantereen välihenkilö

Elin Sundback aloitti työssään 2018, kun edeltäjä oli jäänyt eläkkeelle jo puolitoista vuotta aiemmin. Ensimmäiseltä ammatiltaan hän on sairaanhoitaja, mutta opiskeli Åbo Akademissa maisteriksi ja työllistyi esimieheksi sosiaalipuolelle kymmeneksi vuodeksi.

Suomen kieltä osaavana Sundback on siltana Ahvenanmaan ja Manner-Suomen ay-toiminnassa. Ahvenanmaalla yleissitovat työehtosopimukset koskevat yksityistä sektoria samalla tavalla kuin Manner-Suomessa.

”Se, että työehtosopimukset käännetään ruotsiksi ja että jäsenille on ruotsinkielinen palvelu, on tärkeä asia Ahvenanmaalla”, sanoo Sundback.

Jos liitot eivät käännä itse työehtosopimuksiaan ruotsiksi, kääntämisen hoitaa yleissitovien työehtosopimusten osalta valtio eli Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta. Se toimii riippumattomana sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Torniossa onnistui, Oolannissa ei

Ikävällä tavalla Ahvenanmaan ja Suomen päättäjien välisten suhteiden puuttuminen tuli näkyviin, kun ruotsalaiset lääkärit ja sairaanhoitajat eivät päässeet korona-aikana Ruotsista työmaalleen. Ahvenanmaan terveydenhoito nojaa paljolti länsinaapurin työvoimaan.

Torniossa, jossa suomalainen terveysväki pendelöi rajan yli sekä Norjaan että Ruotsiin, asia saatiin hoidettua kitkatta. Ahvenanmaan ja mantereen välillä tämä ei onnnistunut, vaikka oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin kanssa kielikin olisi ollut yhteinen.

”Tärkeä osa työtäni on verkostoituminen ja kommunikointi Manner-Suomen ammattiliittojen kanssa.”

”Ahvenanmaan kielellinen erityisyys ja itsemääräämisoikeus luovat tarpeen monipuoliselle yhteydenpidolle Manner-Suomen päättäjiin monilla eri aloilla. Koronapandemian aikana on nähty, että viestinnässä on haasteita”, Sundback toteaa.

Jotta 7- ja 9-vuotiaan pojan äidille ei aika kävisi pitkäksi, hän on myös Maarianhaminan kaupunginhallituksen varajäsen ja laulaa kuorossa.

Avainsanat:

jäsenyys

Haku