Hyppää sisältöön
Uutiset

14.04.2023 16:05

Erikoiskaupan luottamushenkilöverkosto tarjoaa tietoa, yhteishenkeä ja vertaistukea

Erikoiskaupan pamilaisten luottamushenkilöiden tukena toimii aktiivinen verkosto, jossa jaetaan tietoa ja tukea sekä vahvistetaan yhteishenkeä. Marimekon valtakunnallinen pääluottamusmies Tuuli Elokannas ja PAMin sopimusasiantuntija Sirpa Leppäkangas pitävät verkostoa tärkeänä foorumina alan kehittämiseksi ja erikoiskaupan vaativan edunvalvonnan haasteiden ratkaisemiseksi.

Noin vuosi sitten pamilaisten luottamusmiesten täydennyskurssilla puhuttivat erikoiskaupan edunvalvontatyön monet haasteet. Luottamusmiesten toimialueet ovat laajoja, edustettavat hajallaan ympäri Suomea ja aikapula sekä riittämättömyyden tunne ovat liian usein läsnä. Marimekon valtakunnallinen pääluottamusmies Tuuli Elokannas muistelee, että juuri tämä täydennyskurssilla käyty keskustelu laittoi liikkeelle ajatuksen erikoiskaupan luottamushenkilöverkoston perustamisesta.

”Pohdimme yhdessä, että on tarpeen järjestää nimenomaisesti erikoiskaupan henkilöstön edustajille yhteinen kohtaaminen ja siinä yhteydessä miettiä, onko tällaiselle säännöllisesti yhteyttä pitävälle ryhmälle tarvetta ja jos on; miten, missä ja kuinka usein yhteyttä pidetään”, Elokannas taustoittaa.

Ensimmäinen erikoiskaupan luottamushenkilöiden kokoontuminen toteutettiin viime syksynä. Tähän mennessä verkosto on järjestänyt virtuaalitapaamisia jo kuusi kertaa. Tämä kertoo osaltaan siitä, että pamilaisten luottamushenkilöiden vuoropuhelulle erikoiskaupassa on kysyntää.

”Kuten arvelinkin, tämänkaltaiselle yhteistoiminnalle oli valmis tarve, ja se otti ensimmäisestä tapaamisesta alkaen erittäin hyvin tulta alleen. Lähes kaikki alusta asti osallistuneet ovat edelleen aktiivisesti mukana ja pamilaisten verkostojen kautta ryhmäämme on löytynyt koko ajan lisää erikoiskaupan henkilöstön edustajia. Ryhmän jäsenten kesken on vahva keskinäinen solidaarisuus ja luottamus”, Elokannas kuvailee kokemuksia luottamushenkilöverkoston toiminnan alkumetreiltä.

Tällä hetkellä verkostoon kuuluu noin kolmisenkymmentä pamilaista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua. Elokannaksen mukaan verkosto edustaa siten arviolta reilua 17 000 erikoiskaupoissa työskentelevää työntekijää. Tämä on suuri luku ja kertoo verkoston edustavuudesta.

”Olemme nimenneet ryhmämme Erikoiskaupan asiantuntijaryhmäksi. Ryhmä toimii ensisijaisesti itseohjautuvana ja kollegiaalisesti järjestäytyneenä vertaistukiryhmänä, mutta se mahdollistaa tiedonkulun ja vuorovaikutuksen myös PAMin eri asiantuntijoiden suuntaan. Ryhmän jäsenistä löytyy merkittävä määrä kokemusta, tietoa, taitoa ja potentiaalia, joten apua tai neuvoja löytyy usein monenlaisiin hankalampiinkin kysymyksiin”, Elokannas kertoo ryhmän toiminnasta ja kokoonpanosta.

Erikoiskaupassa haasteina työn raskaus ja työtuntien riittämättömyys

Elokannas näkee erikoiskaupan Suomessa valtavana ja moninaisena kokonaisuutena. Vähittäiskaupan yrityksistä valtaosa on erikoiskauppoja, joiden yhteinen osuus bruttokansantuotteesta on erittäin merkittävä. Puhutaan useista miljardeista euroista riippumatta siitä mitä erikoiskaupaksi luetaan.

”Erikoiskauppa pitää sisällään isoja kansainvälisiä yrityksiä, jotka työllistävät lukuisia työntekijöitä ja sitten hyvin pieniä yrityksiä, joita saattaa pyörittää yksi henkilö itsensä työllistäen. Erikoiskaupoista saa useimmiten syvällisen asiantuntevaa ja henkilökohtaista palvelua. Moni erikoiskaupassa työskennellyt kuvaakin ajanjakson tuoneen oppina muuhun elämään hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensieto- ja ongelmanratkaisukykyä”, Elokannas kuvailee erikoiskaupassa työskentelemistä.

Elokannaksen mukaan työ kaupassa on luokiteltu keskiraskaaksi työksi ja sen fyysisyyden lisäksi, se on usein psykososiaalisesti kuormittavaa. Hän listaa toimeentulo-ongelmat, työtuntien riittämättömyyden, haastavat työajat, työsuhteiden laadun, esihenkilöiden työn laatua heikentävät osaamis- ja resurssiongelmat sekä muun elämän yhteensovittamisen erikoiskaupan ja kaupan alan keskeiseksi haasteeksi työntekijöiden kannalta.

PAMin sopimusasiantuntija Sirpa Leppäkangas tervehtii ilolla erikoiskaupan luottamushenkilöverkostoa. Hän näkee verkoston arvokkaana tukena luottamushenkilöiden vaativalle työlle erikoiskaupassa, joka on toimialana monella tapaa kaupan rakennemuutoksen keskiössä. Verkostosta on paljon hyötyä alan ja sen edunvalvonnan kehittämisessä.

”Uskon, että verkoston kautta luottamushenkilöt saavat vertaistukea, ideoita ja kehittäviä näkökulmia työskentelyynsä. Verkosto myös auttaa luomaan kokonaiskuvaa erikoiskaupan tilanteesta ja toimintaedellytyksistä. Kaikki tämä on valtavan tärkeää, kun kehitämme yhdessä alan työehtoja ja -oloja paremmaksi”, Leppäkangas sanoo.

Mikäli olet pamilainen luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu erikoiskaupassa ja kiinnostunut Erikoiskaupan asiantuntija -ryhmään liittymisestä, ota yhteyttä Sirpa Leppäkankaaseen (sirpa.leppakangas@pam.fi).

Haku