Hyppää sisältöön
Blogit

02.08.2023 10:10

Hallituksen kaavailemilla asumisen leikkauksilla monia surkeita vaikutuksia

Hallituksen suunnittelemat asumistuen leikkaukset yhtä aikaa muiden leikkausten kanssa vaikuttavat pienituloisten työssäkäyvien hyvinvointiin ja terveyteen, työnteon kannattavuuteen ja todennäköisesti myös haluun perheellistyä. Onko Suomella tosiaan varaa tähän?

PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija Egezona Kllokoqi-Bublaku pohtii kirjoituksessaan kotihoidon tukea ja sen yhteyttä äitien työllistymiseen.

Hyvinvointiyhteiskunnassa jokaisen työssäkäyvän pitäisi pystyä elättämään itsensä palkallaan. Näin kuitenkaan ei ole Suomessa. Yhä enemmän työssäkäyvät pienituloiset ovat joutuneet turvautumaan sosiaaliturvaan – korkeiden asumiskustannuksien vuoksi varsinkin asumistukeen, mutta myös toimeentulotukeen.

Asumistuen merkitys on moniulotteinen

Asumistuella on tuettu pienituloisten asumista inhimillisissä oloissa ja sen lisäksi mahdollistettu pienituloisten asumista palveluiden ja työpaikkojen lähellä. Asumistuki on edistänyt myös työvoiman liikkumista.

Vallassa oleva hallitus kuitenkin haluaa leikata pienituloisten asumisen tukea kovalla kädellä.  Jos hallituksen tavoitteet toteutuvat, ensi vuonna poistuu asumistuesta 300 euron suojaosaa ansiotuloille.

Tämän lisäksi perusomavastuuosuutta korotetaan 42 prosentista 50 prosenttiin. Uusi hallitus lisäksi on katsonut, että asumistuen tukiprosentti on liian suuri, joten sitäkin ollaan laskemassa 80 prosentista 70 prosenttiin.

Toimeentulotuesta niistetään myös

Konkreettisesti leikkaukset tarkoittavat sitä, että monet pienituloiset ovat tippumassa pois asumistuen piiristä. Jokainen meistä voi arvioida, että monet heistä joutuvat turvautumaan viimesijaiseen toimeentulotukeen.

Huonoja uutisia on kuitenkin myös toimeentulotuen osalta. Sitäkin ollaan leikkaamassa.

Pienituloiset työssäkäyvät ovat joutuneet turvautumaan toimeentulotukeen korkeiden asumiskustannuksien vuoksi, kun asumistuki ei ole ollut riittävä. Perustoimeentulotukeen hyväksyttäviin asumismenoihin hallitus on suunnitellut heikennystä,  nimittäin viiden prosentin omavastuuosuutta. Lisäksi edellytetään, että tuenhakija etsii aiempaa nopeammin halvempaa asuntoa.

Karsitaan ARA-asujia

Joku varmaan keksii sanoa, että eihän tilanne ole niin synkkä, sillä onhan meillä sosiaalisesti tuettua ARA-tuotantoa. On totta, että ARA-tuotannolla on mahdollistettu monille pienituloisille asuminen myös työpaikan lähellä.

ARA-asunnoissa on kuitenkin ollut aina enemmän kysyntää kohtuuhintaisista asunnoista kuin mitä valtio yhteistyössä kuntien kanssa on voinut tarjota varsinkin kasvukeskuksissa.

Uudella hallituksella on uusia ARA-tuotantoa heikentäviä suunnitelmia. Ensinnäkin hallituksen on tarkoitus vähentää ARA-tuotantoa.

Toiseksi ARA-asunnot tullaan tarjoamaan vain kaikkien köyhimmille. Hallitus aikoo selvittää, voidaanko ARA-asuntojen vuokrasopimukset tehdä määräaikaiseksi. Silloin voitaisiin tarkistaa asukkaiden tulot tietyin aikavälein. 

ARA-tuotantoon liittyvillä heikennyksillä vaikutetaan myös niiden ARA-asunnoissa asuvien pienituloisten asemaan, jotka eivät hae eivätkä saa asumistukea matalien asumiskustannuksien vuoksi.

Muuttamalla ARA-asuntojen vuokrasopimukset määräaikaiseksi ja tekemällä tietyn aikavälin tulotarkistuksia ajetaan myös niissä ilman tukia asuvat pienituloiset muuttamaan pois kohtuuhintaisista asunnoista.

Työvoimapoliittiset tavoitteet loittonevat

Leikkaukset vaikuttavat negatiivisesti myös työvoimapoliittisille tavoitteille kannustaa ihmisiä työllistymään ja muuttamaan työn perässä. Ne heikentävät myös kannusteita perheellistyä ja pitää huolta itsestä.

Kun ihmisiä ajetaan muuttamaan kauas kasvukeskuksista halvempiin asuntoihin, heillä menee enemmän aikaa työmatkoihin ja jää vähemmän aikaa harrastuksille ja sosiaalisille suhteille sekä muihin tekemisiin.

Köyhdyttämällä pienituloiset työssäkäyvät vaikutetaan heidän hyvinvointiinsa, terveyteensä, yleiseen tyytyväisyyteen, mahdollisuuksiin ja toisaalta haluun perheellistyä.

Yhteiskunnan perustaa rikotaan

Onko tosiaan Suomelle varaa tähän? Samaan aikaan mielenterveysongelmat ja huono-osaisuus ovat kasvussa sekä halu saada lapsia pienenee entisestään.

Pienen kanssakunnan menestystekijä on yhtenäisyys ja jokaisesta huolen pitäminen. Köyhdyttämällä ja heikentämällä entisestään pienipalkkaisten asemaa kasvatetaan eriarvoisuutta ja rikotaan Suomen hyvinvointivaltion perustavan laatuista arvoa pitää kaikki mukana ja luoda jokaiselle mahdollisuus tulla toimeen ja voida hyvin. 

Haku