Hyppää sisältöön
Uutiset

10.01.2024 13:16

Kaupan logistiikassa ja toimihenkilöillä uudet palkkaluokat voimaan vuoden alusta

Viimeksi päivitetty: 12.01.2024

Vuoden 2024 alusta pitkän kehitystyön tulokset näkyvät logistiikkatyöntekijöiden ja toimihenkilöiden palkkaperusteissa, kun palkkausjärjestelmän uudistus viedään käytäntöön. Jatkossa vähimmäispalkat on porrastettu työtehtävän vaativuuden mukaan. 

Uudistusta on edeltänyt PAMin ja Kaupan liiton vuosien yhteinen kehitystyö ja uudesta palkkausjärjestelmästä sovittiin alkuvuoden 2023 työehtosopimusneuvotteluissa.  

PAMin sopimusasiantuntija Jyrki Sinkkonen kertoo, että viime vuoden aikana työnantajia, esihenkilöitä ja luottamusmiehiä on koulutettu uuteen järjestelmään ja sen käyttöönottoa on valmisteltu yrityksissä vuoropuhelun merkeissä. 

”Syksyn aikana työnantaja ja työntekijöiden edustajat ovat yhdessä laatineet tehtävänkuvaukset, joiden perusteella työpaikan jokainen logistiikkatehtävä ja toimihenkilötehtävä on sijoitettu vaativuusluokkaan”, kertoo Sinkkonen. 

Tehtävän vaativuustekijöitä ovat esimerkiksi harkinnan käyttö, työskentelyn itsenäisyys sekä tehtävässä vaadittavan vuorovaikutuksen luonne. 

“Jos tätä tehtävänkuvausten laadintaa ja vaativuuden määrittelyä ei ole jostain syystä työpaikalla vielä aloitettu, niin nyt on sen aika. Apuja saa tarvittaessa meiltä liitosta.”

Uudet vaativuusluokat

Kaupan logistiikkatehtävissä vaativuusluokkia on vuoden alusta lähtien neljä ja kaupan toimihenkilötehtävissä viisi.  

  1. Suorittava perustehtävä (vain toimihenkilöillä, palkkaryhmä A) 
  1. Ammattitehtävä ((logistiikkatyöntekijöillä palkkaryhmä B2, toimihenkilöillä palkkaryhmä B1) 
  1. Vaativa ammattitehtävä (palkkaryhmä C1) 
  1. Erityisammattitehtävä (palkkaryhmä D) 
  1. Asiantuntijatehtävä (sopimuspalkka) 

Neljän ensimmäisen tason vähimmäispalkat on sovittu työehtosopimuksessa. Vaativimmassa eli viidennessä tasossa palkka määräytyy sopimuksen mukaan. 

PAMin ja Kaupan liiton yhteinen soveltamisohje (pdf) 

EDIT: Faktalaatikon tehtäväluokkien 2 ja 5 palkkaryhmät korjattu 12.1.2024 kl. 16.05.

EDIT: Faktalaatikon tehtäväluokkien 2 ja 5 palkkaryhmät korjattu 12.1.2024 kl. 16.05.

Teksti: Hildur Boldt

Lue myös

Haku