Hyppää sisältöön
Tiedotteet

15.06.2024 08:00

Kuka siivoaa jatkossa? kysyvät ammattiliitot JHL ja PAM kansainvälisenä Oikeutta siivoojille -päivänä

Siivoojat tekevät arvokasta ja tärkeää työtä, jota ilman arki ei Suomessa toimi. Orpon-Purran hallituksen leikkausten myötä siivoojien taloudellinen asema on heikentynyt merkittävästi.

JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström ja PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen.

– Moni siivooja tekee töitä osa-aikaisesti. Sovitellun päivärahan ja asumistuen leikkaukset tarkoittavat jopa satojen eurojen lovea perheellisen siivoojan toimeentuloon. Kuka siivoaa jatkossa, jos työllä ei tule toimeen? PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen kysyy.

Yhä useampi puhtausalan ammattilainen on taustaltaan maahan muuttanut. Maahan muuttaneille siivoojille hallitus kaavailee kohtuutonta ja epäinhimillistä ehtoa oleskeluluvalle. Jos siivooja jää työttömäksi, olisi hänellä vain kolme kuukautta aikaa löytää uusi työ ennen maasta poistamista.

– Hallitusohjelman kirjaus on kylmää ja epäinhimillistä politiikkaa, ja heikentää alan houkuttelevuutta entisestään. Leikkauksilla ja maasta poistamisilla ei alan työvoimapulaa ratkaista, sanoo JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström.

Paras tapa nostaa alan arvostusta ja houkuttelevuutta on työolojen ja palkkauksen parantaminen. Siivoustyö on muutoksessa ja uusien teknologioiden käyttö vaatii erityistaitoja. Osaamisesta tulisi myös palkita siivoojia.

– Esimerkiksi sairaaloissa, kunnilla ja hyvinvointialueilla tehtävä siivoustyö on huoltovarmuuden, potilasturvallisuuden ja sujuvien palveluiden kannalta ratkaisevaa työtä. Siksi tarvitaankin osaavaa ja työhön sitoutunutta työvoimaa, Ekström toteaa.

Jotta siivoustyöllä voi elättää itsensä jatkossa esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, tulisi työnantajien nyt nähdä puhtausalan ammattilaisten toimeentulon haasteet tarjoamalla enemmän kokoaikatyötä. Muuten on vaarana siivoojien siirtyminen pois alalta.

– Katse kohdistuu työnantajiin. Työtä tulisi järjestellä täydet tunnit mahdollistaen. Ammattiliittona meidän tulee toisaalta myös pohtia malleja, joissa osa-aikatyöstä saa nykyistä paremman korvauksen, PAMin Rönni-Sällinen sanoo.

Kansainvälisenä Oikeutta siivoojille -päivänä ammattiliitot ympäri maailmaa haluavat kiinnittää huomiota siivoojien asemaan. Näin tekevät myös JHL ja PAM Suomessa.

– Me puolustamme siivoojien työehtoja ja oikeuksia yhdessä. Siivoojien oikeudet ovat perusta puhtaammalle ja turvallisemmalle ympäristölle, Ekström ja Rönni-Sällinen muistuttavat.

Haku