Hyppää sisältöön
Uutiset

15.06.2023 10:05

Kysely: Kiire on siivoojien yleisin työturvallisuusongelma – Ammattiliitot peräänkuuluttavat työnantajilta ja asiakkailta vastuullisuutta

Kiire tai aikataulupaine, yksintyöskentely ja puutteellinen perehdytys työturvallisuuteen ovat suurimmat turvallisuutta uhkaavat tekijät siivoojien työssä Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kyselyn perusteella.

PAMin jäsenistä 55 prosenttia ja JHL:n 53 prosenttia vastasi kiireen/aikataulupaineen yhdeksi suurimmaksi turvallisuuteen liittyväksi puutteeksi. Toiseksi yleisin puute oli yksintyöskentely, jonka mainitsi lähes joka kolmas kyselyyn vastannut siivooja.

”Kiireessä erilaiset tapaturmien riskit kasvavat, liukastuminen, portaissa kompastuminen, raskaiden tavaroiden/roskasäkkien kantaminen. Yksin ollessa voi mahdollisesti kaatuessa voi joutua odottamaan useita tunteja, ennen kuin joku sattuu paikalle”, kuvasi kiireen ja yksintyöskentelyn turvallisuusriskejä kyselyyn vastannut siivooja.

Perehdytyksessä puutteita

JHL:n jäsenistä 17 prosenttia ja PAMin jäsenistä 24 prosenttia tunnisti puutteita työturvallisuusperehdytyksessä eli siinä, miten opastetaan koneiden ja kemikaalien käyttöön ja ergonomisiin tapoihin tehdä töitä. Myös koneiden ja muiden työvälineiden turvallisuudessa sekä suojavälineissä on kyselyn perusteella puutteita. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on perehdytettävä työntekijät.

”On tärkeää muistaa perehdyttää työntekijä, ei ainoastaan työn sisällöstä, vaan myös siitä, miten työ tehdään turvallisesti ja terveellisesti. Pitkässä juoksussa väärin opitut työskentelytavat aiheuttavat haittaa työkyvylle tai pahimmillaan tapaturmia. Jokaisen työntekijän yksilölliset edellytykset on huomioitava perehdytyksessä”, toteaa PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä.

”Jatkuvan kiireen vuoksi turvallisuusperehdytykseen ei anneta tarpeeksi aikaa ja odotetaan, että vain yhden perehdytyksen jälkeen työntekijä muistaa kaiken opetetun.”

”Uusia työntekijöitä ei perehdytetä tarpeeksi. Työergonomia perehdytystä ei ole ja koneiden käyttöön liittyen voi katsoa vapaa-ajalla YouTubesta videon niin oppii käyttämään siivouskonetta”, kertoo kaksi eri siivoojaa kyselyssä.

"Hyvä perehdytys on turvallisen työn edellytys. Yksin katsottu video ei täytä työturvallisuuslaissa edellytettyä perehdytystä, eikä työhön perehtymistä tehdä vapaa-ajalla, vaan työaikana. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on perehdytettävä työntekijät työhön ja työolosuhteisiin sekä työvälineiden oikeaan käyttöön ja turvallisiin työmenetelmiin", muistuttaa JHL:n työelämäasiantuntija Merja Hyvärinen.

Turvallinen työ on mahdollinen

Kyselyyn vastanneista PAMin jäsenistä vain 19 prosenttia kertoi, ettei ole kohdannut turvallisuuteen liittyviä puutteita. JHL:n jäsenistössä turvallisuustilanne on kyselyn perusteella parempi, sillä 26 prosenttia vastasi, ettei ole kohdannut turvallisuuteen liittyviä puutteita.

”Omassa työkohteessani on hyvin vähän turvallisuuteen liittyviä epäkohtia. Kaikista mahdollisista asioista on tehty turvallisuushavainto ja asiakas on pyrkinyt korjaamaan epäkohdat mahdollisimman pian”, kuvailee siivooja vastuullisesti toimivaa työkohdetta kyselyssä.

Siivoustyön tilaajan tai ostajan kannattaakin olla tietoinen vastuullisen siivoustyön teemoista.

Vastuullisen siivoustyön kilpailuttamiseen helpottamiseksi on laaditut oppaat:

PAMin siivousalan ostajan opas
JHL:n Omat vai ulkoistetut palvelut -opas

Kysely lähetettiin noin 13 000:lle PAMin ja 15000:lle JHL:n siivoustyötä tekevälle jäsenelle 13.3.-30.4.2023. Kyselyyn vastasi 1173 PAMin ja 4190 JHL:n jäsentä.

Kansainvälisen Oikeutta siivoojille -päivän tapahtumat Helsingin Kansalaistorilla to 15.6. klo 15-18 ja
Tampereen Sorin aukiolla klo 15-18. Järjestäjinä PAM ja JHL.

 

Haku