Hyppää sisältöön
Blogit

31.08.2023 10:08

”Laiton” lakko voi kestää minuutin

On hyvä ymmärtää, että jos lakko-oikeuksiin puututaan, puututaan kaikkien työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksiin ja kaikkiin lakkoihin, myös minuutin mittaisiin.

Tiedätkö, milloin PAMin piirissä on viimeksi syyllistytty laajamittaisiin työrauhavelvollisuuden vastaisiin lakkoihin, joita halutaan kutsuta myös laittomiksi lakoiksi? Työtuomioistuimen 13.6. tekemän päätöksen mukaan viime syksynä.

Silloin valmistauduimme aloittamaan aiempien puheiden ja voimassa olevan työehtosopimuksen perusteella neuvottelut kaupan alan palkankorotuksista. Kaupan liitto ilmoitti yllättäen, etteivät he neuvottelekaan, koska eivät tiedä teollisuuden palkankorotuksia. Sen mielestä oli parempi neuvotella myöhemmin koko työehtosopimus.

Useissa kaupan työpaikoissa pysäytettiin kassoja muutamiksi minuuteiksi, muutamassa paikassa tauot olivat pari tuntia.

Kaupan työntekijät halusivat osoittaa, ettei tällainen heitä miellytä. Useissa kaupan työpaikoissa pysäytettiin kassoja muutamiksi minuuteiksi, muutamassa paikassa tauot olivat pari tuntia.

En tiedä, oliko hallitusneuvottelijoilla mielessään nämä pamilaisten työntekijöiden mielenilmaisut, kun he viikkoa työtuomioistuimen ratkaisun jälkeen kirjasivat hallitusohjelmaansa laittomista työtaisteluista tuomittavan hyvityssakon korottamisen. Niitäkin se kuitenkin koskisi.

Viisi ammattiosastoa tuomittiin maksamaan hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden laiminlyönnistä 800–2500 euroa ja 18 ammattiosastoa valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä 300-1300 euroa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu hyvityssakon alarajaksi 10 000 ja ylärajaksi 150 000 euroa. Jos työtuomioistuimen työrauhavelvollisuuden vastaiseksi tuomitsemaa lakkoa jatketaan, säädettäisiin työntekijälle 200 euron seuraamusmaksu tuomittuun lakkoon osallistumisesta.

Kaupan liitto vei PAMilaisten mielenilmaukset työtuomioistuimeen.  Viisi ammattiosastoa tuomittiin maksamaan hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden laiminlyönnistä 800–2500 euroa ja 18 ammattiosastoa valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä 300-1300 euroa. Jos hallituksen tavoite toteutuu, summat alkaisivat 10000 eurosta.

Jos hallituksen tavoite toteutuu, summat alkaisivat 10 000 eurosta.

Hallitus suunnittelee puuttuvansa myös tukilakkoihin. Toisen ammattiliiton työtaistelun tukeminen olisi laillista vain, jos työtaistelu olisi kohtuullinen suhteessa tavoitteisiin ja vaikuttaisi vain työriidan osapuoliin. Käytännössä rajaukset estäisivät työntekijöiden keskinäisen solidaarisuuden osoittamisen. Me taas näemme, että vahvan pitää voida tukea heikkoa.

Työtaistelut ovat työntekijöiden tärkeä väline tuoda mielipiteensä esille. Samaan aikaan hallitus on monin muin tavoin lisäämässä työnantajien valtaa.

Työtaistelut ovat työntekijöiden tärkeä väline tuoda mielipiteensä esille. Lakko-oikeuden rajaaminen on työntekijöiden aseman heikentämistä. On hyvä ymmärtää, että jos lakko-oikeuksiin puututaan, puututaan kaikkien työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksiin ja kaikkiin lakkoihin, myös niihin minuutin mittaisiin.

Samaan aikaan hallitus on monin muin tavoin lisäämässä työnantajien valtaa. Kirsikkana kakun päällä onkin se, että poliittiset lakot hallitus haluaa rajata vuorokauden mittaisiksi. Ei voi olla sattumaa, että hallitus laittoi ensimmäisenä liikkelle lakko-oikeuksia leikkaavan lainsäädännön valmistelun.

Olemme valmiita vastustamaan kaikkien niiden esitysten läpimenoa, jotka heikentävät työntekijöiden asemaa

Parasta aikaa lakko-oikeuden muutoksia käsitellään kolmikantaisessa työryhmässä. Toivon, että siellä kuultaisiin palkansaajien edustajien ääntä, mutta näyttää siltä, ettei niin käy. Seuraamme PAMissa tarkkaan, miten tilanne etenee, ja olemme valmiita vastustamaan kaikkien niiden esitysten läpimenoa, jotka heikentävät työntekijöiden asemaa. Lakko-oikeus on vain yksi niistä. Ole sinäkin valmiina!

Haku