Hyppää sisältöön
Blogit

05.01.2022 14:00

Luottamushenkilön työ on ihmissuhdetyötä

Yksi PAMin strateginen painopiste on: Yhä useammalla työpaikalla on aktiivinen ja osaava luottamushenkilö. Liitto haluaa tukea ja ohjata luottamushenkilöiden toimintaa, jotta työyhteisöaktiivisuus lisääntyy ja luottamus syvenee.

Valmistuin tänä syksynä ylemmästä ammattikorkeakoulusta yhteisöpedagogiksi työyhteisön kehittämisen linjalta. Halusin tutkia opinnäytetyössäni, miten ammattiliitto voisi tukea vielä paremmin luottamushenkilöiden työssäjaksamista.

Opinnäytetyöni Luottamushenkilön työ on ihmissuhdetyötä – keinoja myötätuntouupumuksen ennaltaehkäisyyn tutkimustuloksista käy ilmi, että useampi haastateltava kuvaa omaa tehtäväänsä ammattiauttajatermeillä, kuten psykologi ja pappi. Luottamustehtävä onkin edunvalvontatyön lisäksi mitä suuremmissa määrin auttamis- ja ihmissuhdetyötä.

”Omien tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen ennaltaehkäisevät uupumusta.”


Luottamushenkilöt tekevät työpaikoillaan erittäin tärkeää työtä. Työntekijöiden empaattinen kohtaaminen ja heidän ongelmien käsitteleminen saattavat kuitenkin kuormittaa aika ajoin. Tämä on osa ihmissuhdetyötä – jokainen ihmissuhdetyötä tekevä kokee jossain kohtaa uraansa myötätuntostressiä. Tehtävän tuomista tunnetiloista kannattaa keskustella avoimesti liiton koulutuksissa, muiden luottamushenkilöiden kanssa tai vaikkapa PAMin työnohjauksissa. Omien tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen ennaltaehkäisevät uupumusta. On tärkeä tunnistaa, että myötätuntostressi johtuu ensisijaisesti tehtävän sisällöstä – ei luottamushenkilön henkilökohtaisista ominaisuuksista. Ihmisten empaattinen kohtaaminen on ihmissuhdetyön voimavaroja. Kun työ on tasapainossa, se voi olla samaan aikaan kuormittavaa  ja palkitsevaa.

PAMin koulutuksissa panostetaan jatkossa entistäkin enemmän luottamushenkilöiden työssäjaksamiseen. Tavoitteena on tukea tehtävässä menestymistä ja antaa työkaluja, joiden avulla voi ennaltaehkäistä liiallista henkistä kuormaa. Tehtävän alkuvaiheessa luottamusmiesten ja työsuojelun peruskursseilla opitaan tunnistamaan tehtävän hyvinvointi- ja kuormitustekijöitä. Aiheeseen syvennytään tarkemmin jatkokursseilla. Lisäksi järjestämme aiheesta teemawebinaareja tämän vuoden aikana. Tarkemmat ajankohdat löydät myöhemmin PAMin tapahtumakalenterista ja uutiskirjeistä.

Luottamushenkilö pidä huolta omasta jaksamisestasi, muuten et jaksa auttaa muita. Laita aina ensin itsellesi happinaamari.

Pääset lukemaan opinnäytetyöni täältä.

Haku