Hyppää sisältöön
Artikkelit

14.10.2022 10:18

Mikä ihmeen ammattiosasto?

PAMin jäsenet kuuluvat automaattisesti johonkin ammattiosastoon. Mutta mikä ammattiosasto oikein on ja miksi sen toimintaan kannattaa osallistua?

”Kaikki eivät edes tiedä kuuluvansa ammattiosastoon, mutta osastot muodostavat PAMin selkärangan. Oma osasto on jäsenen kotipesä, josta saa tietoa ja tukea työelämään liittyvissä asioissa. Ammattiosastojen tärkeä rooli on toimia työpaikoilla ja välittää jäsentensä toiveet liittoon. Usealla osastolla on lisäksi varsin vireää vapaa-ajan toimintaa”, valottaa PAMin ammattiosastovastaava Katja Palosaari.  

Tällä hetkellä 126 ammattiosastoa ympäri Suomen ajaa työpaikoilla jäsentensä etuja. Jokainen PAMin jäsen kuuluu johonkin ammattiosastoon.

Uusi jäsen voi itse päättää, mihin osastoon haluaa liittyä tai sen voi jättää PAMin päätettäväksi. Ammattiosastoa voi muuttaa, jos esimerkiksi vaihtaa työpaikkaa tai muuttaa pois paikkakunnalta. Kannattaa kuulua siihen osastoon, joka on itseä lähellä ja johon työkaverit kuuluvat.

Ammattiosastojen toiminta kumpuaa jäsenistä, jotka pyörittävät toimintaa vapaaehtoisina.


”Minun tehtäväni on tukea ja ohjeistaa osastoja ympäri Suomen esimerkiksi sääntömääräisissä asioissa sekä koordinoida ja muistuttaa vaaleihin valmistautumisesta tai mitä taloudenpidossa on tärkeä ottaa huomioon”, Katja Palosaari jatkaa.

Ammattiosastoilla on kaikilla oma nimi ja numero, kuten vaikkapa PAM − hotelli- ja ravintola-alan Tampereen osasto ry 705 tai PAM − Helsingin kauppatyöntekijät ry 001. 

Kunkin ammattiosaston jäsenet valitsevat oman osastonsa hallituksen eli johtokunnan, jonka tehtävä on pyörittää osaston toimintaa.

Johtokuntaan valitut aktiivit muun muassa päättävät, mihin rahaa käytetään, millaisia tapahtumia järjestetään sekä millaisia jäsenetuja ja pal­veluja osaston jäsenille tarjotaan. Lisäksi he huolehtivat siitä, että työpaikoilla valvotaan työehtoja. 

Toiminta lähellä jäseniä  

”Ammattiosaston toiminta on palvelua jäsenille ja sitä rahoitetaan jäsenmaksuilla”, kiteyttää Palosaari.

Ammattiosastot ovat jäseniään lähellä, maantieteellisestikin, ja niillä on konkreettinen kosketuspinta liiton toimintaan.

”Ammattiosaston aktiivien tärkeä tehtävä on ottaa yhteyttä uusiin jäseniin, toivottaa heidät tervetulleiksi ja järjestää tapahtuma, jossa he saavat tietoa jäsenyydestä, eduista ja ammattiosaston toiminnasta”, painottaa Palosaari. 

”Toinen keskeinen tehtävä on ottaa yhteyttä uusiin luottamusmiehiin, järjestää heille perehdytystä ja tukea heitä tehtävässään. Jokaiselle oman alueen työpaikalle olisi myös tärkeää löytää luottamusmies.”  

Ammattiosastojen aktiivit näkyvät työpaikoilla, kertovat jäsenyyden eduista, kuuntelevat työntekijöiden huolia, ottavat kantaa epäkohtiin ja innostavat uusia ihmisiä mukaan toimintaan.

”Osastoilla on tärkeä rooli oman alueen työnpaikkojen edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Ammattiosastot ovat jäsenten väylä vaikuttaa paitsi oman alueen työpaikkojen toimintaan, myös koko ammattiliiton eli PAMin toimintaan”, Palosaari päättää.

Ammattiosaston toiminta on palvelua jäsenille ja sitä rahoitetaan jäsenmaksuilla.

Avainsanat:

jäsenyys

Haku