Hyppää sisältöön
Artikkelit

21.12.2022 08:31

Mitä palvelualoilla työskentelevän on tärkeä tietää, jos sähkökatko yllättää työpaikalla?

PAMiin on tullut useita kyselyjä mahdollisten sähkökatkosten vaikutuksia työtehtäviin, työaikajärjestelyihin ja palkanmaksuun. Kokosimme vastaukset työntekijöitä eniten askarruttaneisiin kysymyksiin.

Kuva: Creative Cat Studio/Shutterstock

Jos tulevan talven aikana sähkönkulutus on suurempaa kuin sen tuotanto, kantaverkkoyhtiö Fingrid voi joutua tekemään päätöksen alueellisista, tuntien mittaisista hallituista sähkökatkoista. Hallituilla sähkökatkoilla estetään koko sähköjärjestelmän kaatuminen. Sähköpulatilanteesta viestivät Fingrid ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Miten sähkökatkoihin voi varautua omalla työpaikalla?

Toimenpiteet sähkökatkojen aikana voivat vaihdella paljon toimitaloittain ja yrityksittäin. Tutustu oman työpaikkasi toimintaohjeisiin hyvissä ajoin ja ota sähkökatkoihin varautuminen puheeksi esimiehesi tai luottamusmiehesi kanssa.

Onko työnantajalla oikeutta muuttaa työvuoroja sähkökatkojen vuoksi?  

Työsopimuslaissa säädetty oikeus palkkaan 14 päivän ajalta sähkökatkosta tai muusta ylivoimaisesta esteestä johtuvassa tilanteessa. Tällä perusteella työvuoron muuttamisesta on mahdollista vain sopimalla työntekijän kanssa. Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa tai velvoittaa työntekijää lähtemään kotiin palkattomasti sähkökatkon vuoksi.

Voiko työnantaja määrätä työntekijän toisiin tehtäviin tai toiseen paikkaan?

Työnantajan oikeutta johtaa ja valvoa työpaikan asioita kutsutaan työnjohto-oikeudeksi eli direktio-oikeudeksi. Työnantaja voi direktio-oikeuden nojalla määrätä, mitä työtehtäviä tulee suorittaa, missä ja milloin.

Työnantaja voi määrätä työntekijän toisiin tehtäviin työvuoron sisällä mahdollisen sähkökatkon ajaksi, ottaen huomioon työnantajan perehdyttämisvelvoite sekä työturvallisuusmääräykset. Mikäli työntekijä osoitetaan työvuoron kestäessä toiseen työpisteeseen, tulee se olla käytännössä mahdollista ja koko työvuorolta on joka tapauksessa maksettava täysi palkka.  

Työvuorolistan muuttaminen kokonaisuudessaan on mahdollista tällaisessa tapauksessa vain sopimalla työntekijän kanssa.

Voiko työnantaja velvoittaa jatkamaan työskentelyä sähkökatkoista huolimatta?

Työskentely sähkökatkon aikana edellyttää, että se on mahdollista vaarantamatta työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta. Puutteellinen valaistus saattaa estää monen tehtävän turvallista suorittamista, kun kompastumis-, putoamis- ja törmäämisvaarat kasvavat. Lisäksi jos työntekijöille tarjotaan työtä, joka ei ole ennestään tuttua, on varmistettava riittävän osaaminen, jotta työ on mahdollista suorittaa riskittä. Esimerkiksi tehtävä, joka edellyttää kemikaalien tai erityistyövälineiden käyttöä, ei ole mahdollista ilman perehdytystä. Työnantaja vastaa työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta myös määrätessään toisiin tehtäviin.

Lue lisää: Työpaikan sähkökatkon aiheuttamat turvallisuusriskit arvioitava hyvissä ajoin

Kuuluuko sähkökatkojen ajalta saada palkkaa?

Jos työntekijä on estynyt tekemään työtään esimerkiksi sähkökatkoksen vuoksi, on hänellä oikeus saada palkkaa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä. 

Vastaukset antoivat PAMin neuvontapäällikkö Marja Salmivuori ja PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä.

Työsopimuslaki 2 luvun 12§
 

Avainsanat:

työturvallisuus

Haku