Hyppää sisältöön
Artikkelit

04.06.2024 10:32

Monikulttuuriset työyhteisöt ovat voimavara

Meillä kaikilla on vastuu siitä, että myös ulkomaalaistaustaiset työntekijät tuntevat olonsa tervetulleiksi. Työpaikoilla erityisen suuri merkitys tässä on esimiehillä ja johtajilla.

PAMin Piia Pulkkinen sanoo, että jakoa ”meihin kantasuomalaisiin” ja ”heihin ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin” ei tule missään nimessä vahvistaa.

Viime päivinä erityisesti ravintola-alan rekrytointi on kuohuttanut somekansan mieliä. Taustalla on Kape Aihisen podcast-kommentit omasta rekrytoinnistaan, joka on nähty rasistisena ja syrjivänä.

PAMissa maahanmuuttajataustaisten palvelujen kehittämistä koordinoiva koulutussuunnittelija Piia Pulkkinen katsoo, että ravintola-ala on jo luonnostaan kansainvälinen ala.

− Kaikki alan työntekijät, niin syntyperäiset suomalaiset kuin ulkomaalaistaustaiset työntekijät, ovat koko alan kehityksen ja tulevaisuuden kannalta tärkeitä”, hän korostaa.

− Jakoa ”meihin kantasuomalaisiin” ja ”heihin ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin” ei tule missään nimessä vahvistaa, vaan pikemminkin pitäisi suunnata huomio monikulttuurisiin työyhteisöihin ja nähdä ne voimavarana niin yksittäiselle ravintolalle kuin koko ravintola-alalle. Monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen toki vaatii ymmärrystä monikulttuurisuudesta erityisesti esimiehiltä ja johtajilta.”

Useiden tutkimusten mukaan Suomessa on monilla aloilla pulaa osaavista työntekijöistä ja tarvetta uusille innovaatioille. Kilpailemme työntekijöistä muiden Euroopan maiden kanssa, eikä meillä todellakaan ole varaa luoda itsestämme kuvaa epäystävällisenä maana. Meillä kaikilla on vastuu siitä, että myös ulkomaalaistaustaiset työntekijät tuntevat olonsa tervetulleiksi.

Oletko kokenut tulleesi syrjityksi?

Laki kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Jos epäilet, että olet tullut syrjityksi, sinun on esitettävä työnantajalle, mihin syrjintäepäily perustuu. Tämän jälkeen työnantajan on osoitettava, ettei syrjintäkieltoa ole rikottu. Jos työnantaja ei suostu antamaan perusteluja tai perustelut eivät vaikuta oikeilta, ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen tai PAMiin.

PAM on ollut ensimmäinen merkittävä maahanmuuttajia vastaanottava ammattiliitto heti perustamisestaan vuodesta 2001 lähtien. PAMin jäsenenä on noin 12500 ulkomaalaistaustaista palvelualojen työntekijää, mikä vastaa 6,2 prosenttia koko jäsenkunnasta. Määrä on likipitäen kymmenkertaistunut vuodesta 2003, jolloin heitä oli noin 1300.

Haku