Hyppää sisältöön
Artikkelit

09.10.2023 13:55

Orpon-Purran hallituksen leikkaukset kohtuuttomia palvelualojen työntekijöille

Hallituksen leikkaukset ovat viemässä palvelualan työntekijöiltä satoja euroja kuukaudessa. Vaasalainen myyjä Johanna Harjunpää kokee, ettei hallitus ymmärrä palvelualojen työntekijöiden arkea ja todellisuutta.

Orpon-Purran hallitus suunnittelee sosiaaliturvaan mittavia leikkauksia, jotka toteutuessaan laskisivat palvelualojen työntekijöiden kuukausituloja sadoilla euroilla. Pahiten leikkaukset vaikuttaisivat perheellisten osa-aikatyöntekijöiden toimeentuloon. 

PAMin pääekonomisti Olli Toivasen mukaan esimerkiksi helsinkiläisen osa-aikaisesti työskentelevän yksinhuoltajan kohdalla leikkausten yhteisvaikutus olisi jopa yli 500 euroa kuukaudessa. 

– Työttömyysturvan porrastus, lapsikorotusten ja työtuloja koskevan suojaosan poistaminen sekä asumistuen eri heikennykset osuvat kaikki samoihin kotitalouksiin. Toimeentuloa heikentävä yhteisvaikutus on tällöin valtava, Toivanen sanoo.

Pienituloisten määrä kasvaa kymmenillä tuhansilla

Palvelualoilla osa-aikatyö on yleistä, jolloin moni työntekijä on saanut pienien tulojen tilkkeeksi soviteltua päivärahaa ja esimerkiksi asumistukea. Tällöin myös näiden etuuksien leikkausten vaikutukset kohdistuisivat palvelualojen työntekijöihin. Jatkuvan kokoaikatyön osuus on viime vuosina laskenut entisestään vähittäiskaupassa sekä matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE on arvioinut, että hallituksen leikkauspäätösten myötä pienituloisten määrä tulee Suomessa lisääntymään ensi vuonna 40 000 henkilöllä. Näistä liki 13 000 on lapsia.

Orpon-Purran hallituksen leikkauslista työttömyysturvasta on pitkä. Lapsikorotukset ja työntekoon kannustanut suojaosa poistetaan, omavastuuaikoja pidennetään ja työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus pidentäisi omavastuuaikaa entisestään.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkauslista
Lapsikorotukset poistetaan
Ansiopäivärahaa leikataan jo kahden kuukauden työttömyyden jälkeen
Työntekoon kannustanut 300 euron suojaosa poistetaan
Omavastuuaikaa pidennetään
Indeksikorotukset jätetään tekemättä
Lomakorvaus estää ansiopäivärahan saamisen jaksotusajalta
Työssäoloehto ansiopäivärahaoikeuden saamiseksi tuplataan
Työssäoloehto euroistetaan

Ansiosidonnaisen kesto lyhenee porrastusleikkauksen myötä 

PAMin sopimusaloilla merkittävää on, että usealla ansiosidonnaisen kesto lyhenisi merkittävästi ns. porrastuksen myötä. Porrastusleikkaus voisi viedä monen palvelualan työntekijän työttömyysturvan peruspäivärahan tasolle jo kahden kuukauden työttömyyden jälkeen. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) lupasi, ettei ansiosidonnaisen kestoa lyhennetä, mutta käytännössä näin tapahtuu, mikäli hallituksen suunnitelmat toteutuvat. 

Rajut leikkaukset työttömyysturvaan tarkoittaisivat merkittävää toimeentulon heikennystä työttömille ja osa-aikatyötä tekeville. 

– Työttömyyspäivärahojen määrästä leikataan eniten perheellisiltä ja osa-aikatyötä vastaanottavilta. Porrastuksen myötä ansiopäivärahaa saa tällaisessa tilanteessa jopa 40 prosenttia vähemmän nykylainsäädäntöön verrattuna. Suuri joukko tippuu myös ansiosidonnaiselta kokonaan, Toivanen sanoo. 

Asumistukeen rajut leikkaukset

Myös asumistukea leikataan kovalla kädellä. Omavastuuosuutta korotetaan ja korvaustasoa lasketaan.  Indeksikorotukset jätetään tekemättä vuodenvaihteessa ja työssäkäyntiin liittyvä 300 euron ansiotulovähennys poistetaan. Lisäksi asumistukeen aiotaan ottaa käyttöön varallisuusraja. Omistusasujilta asumistuki aiotaan evätä täysin. 

– Asumistuki on ollut toimeentulon kannalta välttämätön etenkin osa-aikaisille työntekijöille korkeiden asumiskustannusten alueilla. Nyt sitä ollaan leikkaamassa yksinasuvien kohdalla jopa yli 200 euroa kuukaudessa sekä perheiltä ja muilta useamman henkilön ruokakunnilta jopa yli 400 euroa kuukaudessa, Toivanen kertoo.

Yleisen asumistuen leikkauslista
Asumistuen omavastuuta korotetaan
Korvaustasoa lasketaan
Helsingin lisä lakkautetaan
Indeksikorotukset jätetään tekemättä
Asumistukeen otetaan käyttöön varallisuusrajat
Omistusasujilta evätään asumistuki täysin

Oletus jatkuvasta kokoaikatyöstä on vanha

Hallitus ja työministeri Arto Satonen (kok.) ovat perustelleet leikkauksia useaan otteeseen sillä, että tavoitteena olisi lisätä kokoaikatyön määrää. Vaasalainen myyjä Johanna Harjunpää pitää hallituksen oletusta jatkuvasta kokoaikatyöstä virheellisenä. Viisitoista vuotta kampaajan töitä ja nyt kymmenen vuotta myyjän töitä tehnyt Harjunpää kokee, etteivät päättäjät ymmärrä palvelualojen työtä, ja esimerkiksi sen kuormittavuutta.

Koen, että hallituksessa ollaan todella kaukana meidän arjestamme. Päätöksiä on helppo tehdä työajalla kahdeksasta neljään, viikonloput vapaana.

– Kaupan alalla työ on niin rikkonaista, että jos teet täyttä viikkoa töitä, se käytännössä tarkoittaa todella usein yhden päivän vapaita viikossa. Kun kroppa on kipeä ja ikää tulee lisää, ei töistä ehdi palautua yhdessä päivässä, Harjunpää kertoo.

Hän heittää samalla myös piikin hallituksen suuntaan.

– Koen, että hallituksessa ollaan todella kaukana meidän arjestamme. Päätöksiä on helppo tehdä työajalla kahdeksasta neljään, viikonloput vapaana.

Leikkausesimerkki: Osa-aikatyötä tekevä yksinhuoltaja
Asumistuki– 144 €/kk
Soviteltu päiväraha– 278 €/kk
Yhteensä– 422 €/kk
Oletukset: Yhden lapsen yksinhuoltaja Helsinki, työtulot 1200 e/kk, työttömyyttä edeltäneet tulot 2500 e/kk, vuokra 1000 e/kk + vesimaksu, ei työttömyysturvan korotusosaa. 
Lähde: Tilastokeskuksen SISU-mikrosimulointimalli & PAMin pääekonomisti Olli Toivasen laskelmat. 

Työelämän joustavuus vähenee

PAMin sopimusaloilla moni tekee osa-aikatöitä vastentahtoisesti. Täysiä tunteja ei ole yksinkertaisesti tarjolla.  

Leikkauspäätöksillään hallitus on heikentämässä työnteon kannustimia ja työelämän joustavuutta sovittamalla kaikki työntekijät taustatekijöistä riippumatta samaan muottiin. Yhteensä PAMin sopimusaloilla on pääekonomisti Toivasen mukaan noin 50 000 vastentahtoisesti osa-aikaista, eikä hallitus ole auttamassa toimillaan tilannetta.

– Hallitus leikkaa nyt keskellä taantumaa kotimaiseen kauppaan ja palveluihin kohdistuvaa kulutusta. Varakkaammille suunnatut veronkevennykset eivät lisää kysyntää samalla tavalla.

– Näillä leikkauksilla ei luoda lisää kokoaikaisia työpaikkoja ja samalla heikennetään kannustimia ja mahdollisuuksia myös osa-aikaiseen työskentelyyn, Toivanen ihmettelee.

Leikkausesimerkki: Osa-aikatyötä tekevä yksinasuva
Asumistuki– 151 €/kk
Soviteltu päiväraha– 174 €/kk
Yhteensä– 325 €/kk
Oletukset: Yksinasuva Helsingissä, työtulot 500 e/kk, työttömyyttä edeltäneet tulot 2500 e/kk, vuokra 700 e/kk + vesimaksu, ei työttömyysturvan korotusosaa. 
Lähde: Tilastokeskuksen SISU-mikrosimulointimalli & PAMin pääekonomisti Olli Toivasen laskelmat.

Leikataan jo valmiiksi pienituloisilta

Orpon-Purran hallitusohjelman työhyvinvointia käsittelevässä osiossa todetaan hallituksen ”edistävän työelämän tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta”. Naiset ovat miehiä useammin epätyypillisissä työsuhteissa, joten todellisuudessa hallituksen leikkauspäätökset ovat lisäämässä työelämän epätasa-arvoa ja sukupuolten välisiä palkkaeroja. Johanna Harjunpään mukaan leikkaukset kohdistuvat vääriin ihmisiin – heihin, joilla on jo valmiiksi epävarma tulotaso.

Jos leikataan osa-aikatyöntekijöiltä, niin työnteko ei enää kannata. Pitäisi pikemminkin kannustaa osa-aikatyöhön kuin viedä viimeinenkin kannustin siitä.

– Jos leikataan osa-aikatyöntekijöiltä, niin työnteko ei enää kannata. Pitäisi pikemminkin kannustaa osa-aikatyöhön kuin viedä viimeinenkin kannustin siitä.

Harjunpää kaipaa leikkausten sijaan panostuksia työhyvinvointiin ja parannuksia muun muassa työvuorosuunnitteluun tukemaan työssä jaksamista.

– Jos pitää juosten tehdä työt, niin jotain on pielessä. Työn tahdin pitäisi olla sellaista, että saat rauhassa tehdä työt. Jos ei ehdi, niin otetaan tarpeeksi porukkaa, jotta työtaakka tasaantuisi. Erittäin tärkeässä roolissa on tässä työvuorosuunnittelu ja johdon asettamat tavoitteet, Harjunpää päättää.

Teksti: Pauli Unkuri

Haku