Hyppää sisältöön
Uutiset

24.02.2023 07:54

Osa-aikatyölle rajat

Merkittäviä taloudellisia huolia kokeneiden osuus PAMin jäsenistä on kasvanut. Myös osa-aikatyötä tekevien osuus on kasvanut. PAM haluaa, että osa-aikatyön teettämiselle määriteltäisiin lainsäädäntöön hyväksyttävät syyt.

PAMin jäsenista 26% koki joulukuussa merkittäviä taloudellisia huolia jäsenkyselyn mukaan. Vuonna 2011 merkittävät huolet vaivasivat 19%. Samassa ajassa myös osa-aikaisten osuus on kasvanut merkittävästi, noin 10 prosenttiyksiköllä. Nyt osa-aikaista työtä tekee 39% jäsenistä, kun 11 vuotta aiemmin osuus oli 30 prosenttia.

Tänä keväänä PAM neuvottelee työnantajaliittojen kanssa palkoista ja muista työehdoista lähes kaikilla aloilla. Toimeentulo ei kuitenkaan ole kiinni yksin tuntipalkasta. Palvelualojen työntekijöillä pienien tulojen taustalla on osa-aikatyö, liian vähäiset tunnit.

Määräaikaisten työsuhteiden tekoa rajataan laeilla, mutta osa-aikaisia töitä ei. PAM haluaa asiaan muutoksen. Muutoksen mahdollisuudesta päätetään eduskuntavaaleissa. 

Kansa kannattaa

Työsuhteiden on oltava lähtökohtaisesti kokoaikaisia ja vakituisia, linjataan myös SAK:n ja sen jäsenliittojen Vaalistaja -kampanjassa. Ilman pätevää syytä ihmistä ei saisi pitää roikkumassa osa-aikaisena! Eri asia on, jos työntekijä sitä itse haluaa.

Näin ajattelee iso enemmistö työssäkäyvistä suomalaisistakin. Pam teetti joulukuussa 2021 kyselyn Kantar TNS:ssa työikäisille suomalaisille. Sen mukaan 72 prosenttia suomalaisista oli täysin tai melkein samaa mieltä siitä, että osa-aikatyön teettämiselle pitäisi lainsäädännöllä määritellä selkeät perusteet.

Suomalaisten näkemyksiä työelämästä/PAMin vetovoimabarometri 2021

Pari kuukautta sitten PAM kysyi asiasta pehmeämmin:  ”Mielestäni osa-aikatyön tarjoamiseen pitäisi olla aina peruste, jotta molemmat osapuolet ovat tietoisia, miksi työ on osa-aikaista. Syy voi olla työntekijän oma toive.” Tuon väitteen kanssa melkein tai täysin samaa mieltä oli peräti 85 prosenttia työikäisistä suomalaisista. Tämän ja muita suomalaisten mielipiteitä voit katsoa PAMin vetovoimabarometri 2022 :stä.

Eduskunta päättää Suomessa laeista hallituksen esityksestä. Vaalistaja on kysynyt puolueiden kantoja asioihin, jotka vaikuttavat siihen, tuleeko työntekijä toimeen palkallaan. Tutustu sinäkin, mitä mieltä puolueet ovat!

 

Haku