Hyppää sisältöön
Uutiset

20.01.2023 11:17

Palvelualoilla on tapahtunut suuria muutoksia

Työterveyslaitoksen tutkimusraportista selviää, että palvelualojen työt ovat muuttuneet nopeasti viimeisen kymmenen vuoden ajan. Muutokset näkyvät palvelualojen työoloissa, työhyvinvoinnissa ja esimerkiksi osaamisessa.

Vanhempi asiantuntija Jarno Turunen Työterveyslaitokselta tuo blogikirjoituksessaan esiin tuoreen raportin tuloksia.

Muun muassa digitalisaatio, ilmastonmuutoksen hillintä, palvelujen ympärivuorokautiset aukiolot, koronapandemia, energiakriisi ja voimakas kuluttajahintojen kallistuminen ovat esimerkkejä asioista, jotka ovat viime vuosina muokanneet työtä palvelualoilla vähitellen tai kerta rysäyksellä, yhdessä yössä.

Palvelualojen hyvinvointiin ja osaamiseen liittyvään tutkimukseen vastasi yli 12 000 työntekijää. Kysely toteutettiin vuosina 2008, 2021 ja 2022. Kyselyyn vastasivat työntekijät kaupan, ravintola- ja matkailualan, kiinteistöpalvelualan ja muiden palvelualojen työpaikoilta.

Tutkimuksesta selviää, että muutokset ovat vieneet työoloja palvelualoilla sekä hyvään että huonoon suuntaan.

Työilmapiiri ja lähijohtaminen paremmalla tasolla

Vastaajat raportoivat, että työilmapiiri työpaikoilla on mennyt parempaan suuntaan. Esihenkilöiltä ja työtovereilta saatava tuki on lisääntynyt reippaasti. Aiempaa harvempi jää ilman tukea työssään. 

Myös lähijohtaminen on kehittynyt parempaan suuntaan.

Kokemus oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta kohtelusta esihenkilön taholta on nyt yleisempää. Hyvin tehdystä työstä saadaan yhä useammin kiitosta ja tunnustusta.

Uhka- ja väkivaltatilanteiden määrä palvelualoilla on laskenut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Positiivista on myös se, että palvelualojen työntekijöiden kokema työn imu on kasvanut. Keskimääräinen palvelualojen työntekijä tuntee itsensä usein energiseksi, innostuneeksi ja uppoutuneeksi työhönsä.

Kiirettä ja painetilanteita

Toisaalta raportista selviää myös huonompia kehityskulkuja työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Yksityisillä palvelualoilla on työskennelty viime vuosina kovan paineen alla ja kiireen tuntu on lisääntynyt räjähdysmäisesti.

Vakituiset työsuhteet ovat viime vuosina vähentyneet matkailu- ja ravintola- sekä kiinteistöpalvelualoilla. Vuokratyö on lisääntynyt. Työsuhteiden epävarmuus on tullut näkyväksi.

Vuoro- ja yötyö ovat lisääntyneet aloilla, joilla ne olivat aiemmin epätyypillisiä. Jokaisella tutkitulla alalla tarve joustaa työajoissa esihenkilön tai työtehtävien niin vaatiessa on lisääntynyt.

Samalla vaikutusmahdollisuudet työpäivän pituuteen ja työvuoroihin ovat vähentyneet.

Palvelualoilla paljon hyvää

Tutkimusryhmä toteaa raportissaan, että palvelualojen työntekijöillä on valtavasti osaamista. He hyödyntävät yhä enemmän erilaisia osaamisen kehittämisen keinoja. Heitä myös johdetaan aiempaa huomioivammin.

Viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että työyhteisöjen kyky varautua, ennakoida ja oppia yhdessä kannattelee työyhteisöjä ja yksittäisiä työntekijöitä lukuisista muutoksista huolimatta.

”Kyky selvitä muutoksissa ei kasva seinissä, rakennuksissa tai logoissa. Se on kytketty kiinni inhimilliseen pääomaan eli siihen, että hyvin johdetut työntekijät ovat ammattimaisia erikoisosaajia. Nyt näistä osaajista on jo huutava pula”, Jarno Turunen kirjoittaa blogissaan.

Työterveyslaitoksen tutkimushanke: työhyvinvointia ja osaamista palvelualoilla 

Jarno Turusen blogiteksti

Kyselytutkimuksen raportti: työhyvinvointi ja osaaminen palvelualoilla

Teksti: Niina Melanen

 

Haku