Hyppää sisältöön
Tiedotteet

29.09.2023 15:45

PAM: Yksityiselle turvallisuusalalle esitetyt muutokset eivät ole riittäviä

Yksityisen turvallisuusalan koulutusta, ohjausta ja valvontaa selvittäneen työryhmän loppuraportin toimenpide-ehdotukset eivät ole riittäviä, arvioi Palvelualojen ammattiliitto PAM. PAM jätti eriävän mielipiteen työryhmän raporttiin, koska siinä ei huomioida riittävän laajasti toimialan laadullisia kehittymistarpeita.  

PAMin logo

 Palvelualojen ammattiliitto PAMia työryhmässä edusti sopimusasiantuntija Markku Saikkonen. Hän kaipaa raportilta rohkeutta.  

 ”Raportissa otetaan askelia oikeaan suuntaan, mutta ei riittävästi. Raportti ei huomioi tarpeeksi kattavasti toimialan laadullisia kehitystarpeita. Näemme, että raportin esitysten olisi pitänyt olla rohkeampia,” toteaa Saikkonen. 

 Yksityisellä turvallisuusalalla tehdään vaativaa työtä ja ala on vahvasti työvoimavaltainen. Vartijat ja järjestyksenvalvojat tekevät vastuullista työtä. Siksi alan kehittämisessä pitää panostaa työntekijöihin. Saikkonen näkee, että se edellyttää parempaa koulutusta alan työntekijöille ja tiukemmat kriteerit alalle hakeutumiseen. 

 ”Tavoitteena pitää olla korkealaatuinen yksityinen turvallisuusala. Sitä kautta saadaan kasvatettua suomalaisten luottamusta yksityistä turvallisuusalaa kohtaan. Se on myös toimialan yritysten etu.”  

 Saikkonen esitti työryhmässä PAMin tavoitteen alan koulutusvaatimusten porrastamisesta työn vaativuuden ja tehtävien perusteella. 

 ”Raportissa esitetyt seikat eivät riitä perusteluksi sille, miksi alan koulutusta ei voisi porrastaa enemmän vaativuuden, eli lähinnä perusoikeuksiin puuttumisen mukaan. Se, että työssä on aina olemassa riski joutua puuttumaan perusoikeuksiin, ei tarkoita, etteikö tällaista porrastamista voisi silti olla järkevää tehdä,” korostaa Saikkonen. 

 Raportissa mukaan koulutuksen merkittävä tehtävän mukainen porrastaminen johtaisi valvonnan vaikeutumiseen ja olisi omiaan vaikeuttamaan myös yksityisen turvallisuusalan työntekijän siirtymistä tehtävästä toiseen. 

 ”Näemme, ettei tehtävien porrastaminen vaikeuta valvontaa, vaan selkeyttää sitä. Lisäksi pidämme hyvänä, että koulutusta pitäisi työuralla etenemisen välivaiheissa päivittää,” sanoo Saikkonen ja jatkaa 

 ”Jos yksityistä turvallisuusalaa halutaan muuttaa laadukkaammaksi, luotettavammaksi ja tasalaatuisemmaksi, pitää olla valmis myös muuttamaan rakenteellisesti alan osaamisvaatimuksia ja alalle hakeutumisen kriteerejä. Digitalisaatio ja alalle tulevat mahdolliset uudet työtehtävät edellyttävät panostamista koulutukseen. Nyt raportissa ei anneta suosituksia, jotka olisivat rohkeita ja toimialaa riittävästi kehittäviä.” 

  

Palvelualojen ammattiliitto PAM jätti työryhmän raporttiin eriävän mielipiteen.

Sisäministeriön sivulla työryhmän koko raportti

Avainsanat:

koulutus vartiointiala

Haku